Revista Digital Education Review


Durant aquests darrers anys, el GREAV ha continuat amb la investigació i difusió del tema dels relats digitals personal i ha publicat un monogràfic a la revista Digital Education Review (DER; Número 22, desembre 2012), així com un altre més que es publicarà al desembre de 2016 (sobre creació de relats digitals en contextos educatius amb nens i nenes d'educació preescolar, primària i secundària), i que serà presentat durant les Jornades.


Tanmateix, les actes d'aquestes Jornades es publicaran com un llibre electrònic. A més a més, d’entre totes les comunicacions presentades es farà una selecció per ser publicada com articles de la revista. (En aquest punt volem recordar que la revista DER només publica en anglès i castellà).
© GREAV 2016