2

INSCRIPCIÓ GENERAL - 100 €

(Data límit per inscriure's: 30 d’octubre de 2016. Després daquesta data el preu serà 140€)


La inscripció inclou:

Accés a tots els actes de les jornades

Documentació 

Certificar d'assistència

Coffee break d’ambdues jornades


5


INSCRIPCIÓ REDUÏDA (estudiants) - 50 €

(Data límit per inscriure's: 30 d’octubre de 2016. Després d’aquesta data el preu serà 70)


La inscripció inclou:

Accés a tots els actes de les jornades

Documentació 

Certificar d'assistència

Coffee break d’ambdues jornades


(No és necessari que els estudiants siguin autors de comunicacions, però hauran d’acreditar la seva condició d’estudiant enviant el full de matrícula o credencial actualitzada al comité organitzador de les jornades: sev@greav.net)


Forma de pagament:


El pagament es farà mitjançant transferència bancària a través de la Fundació Bosch i Gimpera.


FORMULARI D'INSCRIPCIÓ


NOTA: Després d’enviar el formulari d’inscripció, s’haurà de formalitzar el pagament a nom de Fundació Bosch i Gimpera - UB, número  IVA: ESG08906653. 

Dades bancàries:

— codi bancari: CAIXESBBXXX

— codi IBAN: ES17 2100 5000 54 0200039821 


A la transferència s’haurà d' indicar el nom del participant, l’entitat, i la Referència Projecte nº 308824.


Comunicacions:


Els assistents que desitgin presentar una comunicació hauran de seguir les directrius de l’apartat “Comunicacions”.


És important recordar que per poder presentar a les Jornades una proposta acceptada, com a mínim un dels autors haurà d'estar inscrit  i haver pagat les taxes corresponents en els períodes establerts.

© GREAV 2016