Objectius de les jornades


Conèixer els usos, tipus i aportacions dels relats digitals multi medials i multimodals, especialment de caràcter personal, quan són realitzats en contextos d'educació formal, i també aquells realitzats per intervencions educatives en àmbits socials, de salut, etc.


Aportar propostes  didàctiques i metodològiques per afavorir l’aprenentatge centrat en els subjectes que aprenen a través de la creació de relats digitals en aquests contextos.


Identificar, donar a conèixer resultats i cohesionar projectes innovadors, experiències, persones i institucions interessades en el tema, que permeten continuar potenciant l'ús educatiu dels relats digitals.


Reconèixer noves modalitats dels relats digitals personals en l’àmbit digital, especialment aquells que estan utilitzant noves aplicacions i narratives.


Idiomes en les jornades

Las comunicacions podran ser en castellà, catalán i anglès.


Calendari


Enviament de propostes: fins el 15 de juliol de 2016 (nova data)

Notificació aceptació o no aceptació de propostes: 25 de juliol de 2016

Enviament de la comunicació final: fins el 30 de setembre de 2016

Data límit per inscriure's a les jornades: 30 d'octubre de 2016


Directrius pels autors/es


  • Totes les comunicacions presentades hauran d'estar emmarcades en alguns dels objectius establerts per les jornades. 
  • Si la proposta de comunicació és acceptada, almenys un/una dels autors/es de la comunicació haurà d’estar inscrit/a a les jornades.
  • Un cop rebuda la notificació de l’acceptació de comunicació, s’haurà de procedir amb la inscripció a les jornades, en cas que no s’hagi fet prèviament.


Enviament de propostes


Si desitges compartir les teves experiències i projectes sobre l'ús de relats digitals en educació formal i social, estàs convidat/a a enviar la teva proposta. L’abstract/resum ha de ser enviat a sev@greav.net abans del dia 15 de juliol de 2016 fent servir la plantilla que proporcionem a continuació:


   - Plantilla per l’enviament de la proposta 


Si l’abstract és acceptat (la notificació es farà el dia 25 de juliol) haurà de presentar-se el manuscrit final en la següent plantilla:


   - Plantilla comunicació completa (disponible el dia 25 de juliol)
Normes


  • No s’admetran contribucions presentades en altres congressos, jornades o revistes.
  • Només s’admetran treballs que hagin estat rebuts dins dels períodes de recepció establerts.
  • Les contribucions hauran de seguir el format de plantilla de redacció creada per l’esdeveniment. No s'admetrà cap altre format.
© GREAV 2016