WIKISKILLS (2011-2013)

Empowering and fostering social, professional, cultural and civic skills though pedagogical use of Wiki technologies and methodologies (WikiSkills)

Aquest projecte tenia com a objectiu i aplicar els beneficis de l'adopció d'una wiki-cultura per promoure oportunitats d'aprenentatge permanent. Dins dels escenaris d'aprenentatge en comú, els participants dels diferents sectors educatius van aprendre a fer servir wikis per al seu desenvolupament socioprofessional.

A més, es va desenvolupar, implementar i avaluar un programa de formació centrat en com fer el millor ús dels entorns wiki en l'àmbit educatiu, per aconseguir alts objectius d'aprenentatge i fomentar una comunitat d'estudiants entre Europa.

El projecte promovia enfocaments pedagògics innovadors per fomentar la creativitat ciutadana, la competitivitat, l'ocupabilitat i l'esperit emprenedor, l'equitat, la cohesió social i activa.

Entitats que financen: Unió Europea. Programa d'Aprenentatge Permanent (2011-2013)
IP per la UB: Mario Barajas Frutos
2011-2013

Web: http://www.wikiskills.net