Wikinomics (2013-2015)

Fostering collaborative key-competences for employability through free-licensing & wiki methodologies (Wikinomics)

El projecte Wikinomics va formar part del programa europeu Leonardo da Vinci, inclòs en el programa LifeLong Learning, i el va coordinar la Fundació Ynternet.org de Suïssa. Van participar, de forma col·laborativa, cinc socis més, entre ells la Universitat de Barcelona.

El projecte tenia com a objectiu fomentar les competències clau necessàries per a l'ocupabilitat en un món de treball de canvis constants. En ell s'establien metodologies wiki i de cultura lliure com a base per a una metodologia pedagògica innovadora. Aquests dos enfocaments innovadors han demostrat un gran potencial en el desenvolupament de les competències clau necessàries per a les futures necessitats del mercat laboral, incloent-hi la creativitat, la innovació, la col·laboració, l'alfabetització en TIC, la comunicació en la llengua materna i les llengües estrangeres , aprendre a aprendre, consciència cívica i social, sentit d'iniciativa i l'esperit emprenedor.

Els objectius específics del projecte van ser:

  • Donar forma a un model transversal i de competències clau multisectorials, que compleixi amb el marc ECVET (European Credit System for Vocational Education and Training), i que proporcioni eines i metodologies concretes per a la seva aplicació;
  • Desenvolupar, implementar i avaluar un mòdul de formació especialment dissenyat per a que coincideixi amb les especificitats de VET (Formació Professional) i de diferents sectors, que integri la cultura lliure i metodologies basades en wikis per millorar el desenvolupament de les competències clau per a l'ocupabilitat ;
  • Presentar una sèrie d'escenaris d'aprenentatge col·laboratiu basat en wikis, en el qual els alumnes de Formació Professional duran a terme activitats significatives per aconseguir resultats compartits i d'aprenentatge;
  • Crear una comunitat de pràctiques sostenible entre els demandants de Formació Professional d'Europa, ajudant-se entre si per adoptar nous models socioeconòmics i pedagògics d'acord amb l'era digital.

El marc, el mòdul i les eines de Wikinomics van ser validats a través de diverses implementacions en diferents sectors de Formació Professional, i es van posar a disposició del públic un cop finalitzat el projecte, per tal de proporcionar un recurs universal, especialment adaptat a les necessitats actuals i futures del mercat de treball, transferibles a estratègies LLL (aprenentatge permanent) de gran abast per als sectors socioprofessionals.

Entitats que financen: European Comission, Life-Long Learning Programme.
Entitats participants: Ynternet.org Foundation, Suïssa (Coordinadora del projecte), Western Switzerland University of Applied Sciences and Arts (HES-SO), MAC-TEAM European network, Universitat de Barcelona, CIDEB Centro de Incubação e Desenvolvimento de Empresas /Biospin
IP per la UB: José Luis Rodríguez Illera
Altres investigadors per la UB: Nuria Molas Castells, María José Rubio
2013-2015

Web: http://www.wikinomics-project.eu