Un sistema de portafolis digital per a la millora de competències transversals (2012-2013)

Projecte d’Innovació Docent. Codi del projecte: 2012PID-UB / 106.
Universitat de Barcelona.
IP: María José Rubio Hurtado.
2012-2013