Transmèdia en educació

Un dels temes d'interès del grup, en el context de la societat de la informació i el coneixement, és la incorporació de propostes que permetin avançar en els reptes que aquesta societat planteja, especialment a l'educació formal, atès que la convergència entre dispositius i les possibilitats d'accés i de producció de continguts i serveis per part de l'us usuaris, tenen molt a veure amb les pràctiques d'escriptura, de lectura i de construcció de significat.

Per aquest motiu des de l'any 2010, s'investigui la narrativa transmèdia emergeix com una d'aquestes propostes per portar a l'aula, formes educatives i culturals caracteritzades per nous models de comunicació i de participació per part dels estudiants.

Quan es parla de narrativa transmèdia, en aquest cas, es fa referència "a mons narratius en què convergeixen múltiples mitjans o plataformes, analògics o digitals, així com localitzacions, habitualment de manera no concomitant en los temps. Els mitjans fan aportacions diferents i s'integren per donar coherència a la narració i significació a l'argument. Aquesta convergència requereix un paper actiu per part de l'audiència per aconseguir una comprensió global de l'argument, una immersió en la història i l'apropiació de contingut que pot ser ampliat o canviat. Des d'una perspectiva pedagògica, es destaca com un sistema coordinat d'informacions distribuïdes per diversos mitjans que constitueixen un món narratiu que permet una implicació cognitiva, social i emocional per part dels estudiants. "(Molas Castells, 2016)

Per tant, la investigació que s'avança des del GREAV referent a això busca descriure i reconèixer les potencialitats que pot tenir la narrativa transmèdia quan és dissenyada i aplicada en un context educatiu, entenent-la no com un fi en si mateixa, sinó com a dispositiu que permet combinar objectius lúdics i, alhora, assolir objectius d'aprenentatge, tant pel que fa a continguts com a competències.

IP: José Luis Rodríguez Illera
Altres participants: Nuria Molas Castells, María José Rubio
2010-2018

Tesis doctorals associades

Usos educatius de la narrativa transmedia
Doctor/a: Núria Molas Castells
Director/a: José Luis Rodríguez Illera
Data de lectura: 08/09/2017
Universitat de Barcelona, Facultat d’Educació, Programa de Doctorat Educació i Societat

Productes associats

Transmèdia La Carta Ancestral (2010-2014)