TRANSIT – Transversal key competences for lifelong learning: training teachers in competence based education (2012-2014)

L'objectiu d'aquest projecte era ajudar el professorat a adquirir i reforçar competències i coneixements perquè poguessin dissenyar activitats transversals que donessin suport a l'adquisició de competències clau per part dels estudiants. De la mateixa manera, donar suport al professorat en el procés d'avaluació de les competències amb l'ús de portafolis electrònics.

Amb aquesta finalitat, el projecte va oferir capacitació al personal de suport de les TIC de les escoles per facilitar de manera eficaç la tasca dels professors i estudiants a través de la creació i el manteniment dels e-portafolis.

El projecte també pretenia augmentar la consciència del personal administratiu de les escoles per tal de donar suport als mestres en la reducció de la bretxa entre la política i la pràctica. També estava dirigit a la col·laboració entre el professorat per, finalment, convertir-se en líders de la innovació en les seves institucions.

Entitats que financen: Unió Europea. Life-Long Learning Programme, Comenius
Coordinador: EA-Grècia
IP per la UB: Mario Barajas Frutos
Altres investigadors per la UB: Silvia Alcaraz Dominguez
2012- 2014