Transferència

Per difondre els avenços i resultats de les seves investigacions, i enriquir el diàleg amb estudiants, docents, investigadors, universitats i institucions, el GREAV:

  • Organitza seminaris, jornades i esdeveniments acadèmics.
  • Participa en programes de formació de postgrau que permeten formar especialistes i investigadors interessats en les formes emergents d'ensenyament i d'aprenentatge en entorns virtuals.
  • Promou la visita de professors i estudiants d'altres universitats i la seva participació en diverses activitats del grup.
  • Fomenta les estades internacionals dels seus investigadors.
  • Realitza projectes d'innovació, d'investigació o solidaris amb altres institucions i estableix convenis de col·laboració.
  • I elabora i ofereix diverses publicacions, entre d'altres accions.