Tesis en curs

La auto-representación del yo (self) a través del Digital Storytelling: el Digital Storytelling como herramienta para trabajar la identidad (self) en Bachillerato
Doctorand/a: Miguel Herreros Navarro
Director/a: José Luis Rodríguez Illera
Universitat de Barcelona, Facultat d’Educació, Programa de Doctorat Educació i Societat, línia d’investigació Ensenyament i Aprenentatge en Entorns Digitals

Competencia digital en la formación del profesorado en matemáticas
Doctorand/a: Silvia Carvajal Romero
Director/a: Joaquin Giménez i Vicenç Font
Universitat de Barcelona, Facultat d’Educació, Programa Formació del professorat: Pràctica Educativa i Comunicació

School teachers’ beliefs and practices in the context of Responsible Research and Innovation: a multiple case study of an online professional development programme
Doctorand/a: Silvia Alcaraz-Dominguez
Director/a: Mario Barajas
Universitat de Barcelona, ​​Facultat d'Educació, Programa de Doctorat Educació i Societat, línia d'investigació Ensenyament i Aprenentatge en Entorns Digitals