Tesis

Sota l'orientació de membres de l'GREAV, s'han culminat i defensat més de 30 tesis doctorals i s'avancin altres, algunes d'elles producte de les investigacions que avança el Grup.