Silvia Alcaraz Dominguez

s_alcaraz-dominguez

Becària predoctoral APIF

Universitat de Barcelona

silvia.alcaraz@ub.edu

Formació acadèmica

  • Llicenciatura en Comunicació Audiovisual, Universitat Pompeu Fabra
  • Màster Interdisciplinari dels Mèdia i els Sistemes Cognitius Interactius, Universitat Pompeu Fabra
  • Doctorat en Educació i Societat, Facultat d'Educació, Universitat de Barcelona (en curs)

Càrrecs actuals

  • Membre Grup de Recerca Consolidat Ensenyament i Aprenentatge Virtual (Pla de Recerca de Catalunya)
  • Professora Associada, Facultat d'Educació, Departament de Didàctica i Organització Educativa.

Participació en projectes d’investigació competitius (2010-2018)

  • TRANSIT - Transversal key competences for lifelong learning: training teachers in competence based education. Entitats que financen: Unió Europea (Life-Long Learning Programme, Comenius). IP Coordinador: EA (Grècia). IP per la UB: M. Barajas Frutos. 2012-2013
  • PATWHAY-The Pathway to Inquiry Based Science Teaching. Entitats que financen: EU, FP7. Programa: Capacities. Science in Society. IP per la UB: M. Barajas Frutos. 2011-2013.
  • Fostering Teachers’ Creativity through Game-based Learning (PROACTIVE). Entitats que financen: European Comission, Life-Long Learning Programme, IP: M. Barajas Frutos. Altres investigadors per la UB: J.L. Rodríguez Illera, J. Quintana Albarat, A. Trifonova, F. Frossard, S, Alcaraz Dominguez, K. Olmedo (FBG). 2010-2011.
  • SCeTGo (Science Center to Go). Entitats que financen: European Commission. Life-Long Learning Programme. IP per la UB: M. Barajas Frutos. 2010-2011
  • Ensenyament i aprenentatge virtual (SGR 00485). Entitats que financen: Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) / Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació (Generalitat de Catalunya) DURSI. IP per la UB: J.L. Rodríguez Illera. 2005-2009-2013-2017-