Seminaris d’Educació Virtual (SEV)

Reunions gratuïtes amb format de workshop, sobre temes d’investigació educativa aplicats als nous entorns virtuals d’aprenentatge i d’innovació docent universitària.

L’orientació d’aquests seminaris permet redimensionar el focus d’anàlisi cap a continguts molt concrets, així com donar un caràcter més informal a les intervencions i discussions. Fins al moment s’han realitzat 8 seminaris, que han comptat amb la participació de públic i convidats externs a la UB, de diverses universitats espanyoles i d’altres països, així com amb la d’estudiants i docents de la pròpia UB.

Fins al moment s’han realitzat els següents:

  • La competència digital i la seva relació amb altres competències en la formació de professors de matemàtiques de secundària a Espanya, Xile i Brasil.
   13 de febrer de 2015, coordinat per Vicenç Font
  • Conferència Formació per competències: un compromís amb la gestió de la qualitat de l’aprenentatge. Experiències de la seva implementació a la Universitat Catòlica de Temuco.
   5 març 2014
  • Entorns Personals d’Aprenentatge en contextos institucionals
   28 i 29 d’octubre de 2013
  • Aprenentatge i educació en la societat digital
   21 i 22 de gener de 2013
   Fruit d’aquest seminari es va publicar el llibre digital Aprenentatge i educació en la societat digital.
   Descarregar llibre
  • Els portafolis digitals en l’Espai Europeu d’Educació Superior
   10 i 11 de novembre de 2011
  • Educació i Societat de la informació i del coneixement
   13 – 16 d’octubre de 2008
  • Tecnologia, cos i llenguatge
   18 de gener de 2008
  • Comunitats de pràctica i aprenentatge en entorns virtuals
   22 de març de 2007

  Addicionalment, i com a part dels SEV, s’han realitzat dues jornades sobre els relats digitals personals en el camp educatiu:

  • II Jornada de Relats Digitals en Educació Formal i Social, en col·laboració amb l’Observatori d’Educació Digital de la Universitat
   Novembre de 2016
   Descarregar llibre d’actes
  • Creant Històries Digitals: I jornada sobre usos educatius dels relats digitals multimodals i multimedials a Espanya, en col·laboració amb l’Observatori d’Educació Digital de la Universitat de Barcelona i al Citilab de Cornellà de Llobregat
   17 de febrer de 2011