Seguiment i avaluació de competències transversals a través de portafolis digitals (2009-2013)

Entitats que financen: Programa de Millora i Innovació Docent, Universitat de Barcelona.
Programa: Projectes d’Innovació Docent. IP per la UB: José Luis Rodríguez Illera.
2011-2013
Entitats que financen: Ministeri de Ciència i Innovació. EDU2008-01458. IP: José Luis Rodríguez Illera.
2009-2013