SCeTGo – Science Center To Go (2010-2011)

Hi ha proves suficients per suggerir que tant la persistència i la qualitat de l'aprenentatge són altament reforçats quan l'alumne potencial està participant activament en el procés d'aprenentatge. Els Centres de Ciència (Science Centers, en anglès) adopten aquesta filosofia oferint exhibicions interessants i desafiants que permeten als seus visitants experimentar la ciència de forma activa, mitjançant la manipulació, per trobar formes naturals d'aprenentatge lúdic actiu.

Les tecnologies avançades de visualització com la Realitat Augmentada s'utilitzen sovint per enriquir l'experiència generada per ordinador mostrant objectes que poden ajudar a il·lustrar fenòmens d'una altra manera ocult. No obstant això, la realitat mixta que experimenten, en la major part dels casos, requereixen la visita a un Centre de Ciència.

SCeTGo és un projecte que reuneix experts en ensenyament de les ciències, ciències de la computació i avaluació pedagògica, per tal d'explorar noves formes d'utilitzar la realitat augmentada per recolzar l'educació científica. El consorci està format per socis de Finlàndia, Grècia, Alemanya, Regne Unit, Espanya, Suècia i Romania. Té una durada de dos anys a partir de gener de 2010, i compta amb el suport del programa comunitari d'aprenentatge permanent, KA3, en les TIC.

SCeTGo pretén dur a terme experiències d'aprenentatge integral dels Centres de Ciència a les escoles ia la llar. Els objectius transversals inclouen estimular l'ús d'entorns d'aprenentatge en l'educació formal i informal, la motivació dels estudiants d'ambdós sexes i encoratjar els estudiants a considerar la ciència com la seva carrera professional.

El projecte es basa en treballs realitzats en el projecte CONNECT (www.connect-project.net) on es va desenvolupar un sistema de Realitat Augmentada, provat i avaluat àmpliament en els centres de ciència en el Regne Unit, Suècia, Grècia i Finlàndia amb estudiants de l'escola.

En el marc de SCeTGo el consorci té com a objectius:

  • Desenvolupar un seguit d'exposicions en miniatura que il·lustren diversos fenòmens físics que permeten que els docents puguin visualitzar l'invisible a través de la tecnologia de Realitat Augmentada.
  • Desenvolupar un marc pedagògic per combinar l'aprenentatge formal i informal i situar l'aprenentatge en contextos del món real.
  • Desenvolupar escenaris pedagògics avançats que es formen al voltant d'una missió dirigida per una pregunta científica general.
  • Pilotar per validar i demostrar l'enfocament SCeTGo en els àmbits educatius formals i informals.
  • Facilitar l'aprenentatge permanent i millorar la qualitat de l'aprenentatge.

Responsable UB: Mario Barajas Frutos
Altres investigadors per la UB: Vicenç Font Moll, Anna Trifonova, Frédérique Frossard, Karina Olmedo (FBG)
Entitats que financen: European Comission, Life-Long Learning Programme, KA3ICT, 2009
Entitats participants: Heureka Science Centre (P1), Finlàndia (Entitat coordinadora), University of Helsinki (P6) (Finlàndia), Universitat de Barcelona (Espanya), Institute of Communications and Computer Systems y Ellinogermaniki Agogi School (Grècia), Fraunhofer University y University of Bayreuth (Alemanya), Växjö University (Suècia), Centre for European Research (Regne Unit), Casa Corpului Didactic Cluj (Romania)
01/01/2010-31/12/2011