RUeNTER – Aprenentatge permanent d’adults (2010-2011)

Aquest projecte, centrat en l'aprenentatge permanent d'adults que no estaven participant en el procés d'educació formal, per a la millora de les seves competències professionals, tenia com a objectius concrets:

  • Analitzar les necessitats en matèria de serveis TIC dels adults en 4 zones rurals d'estats membres de la UE (Grècia, Àustria, Romania i Espanya), amb diferents graus d'implementació de serveis de TIC i d'adopció;
  • Analitzar i identificar els serveis existents de TIC a les zones rurals, així com el nivell de consciència sobre com els adults poden beneficiar de l'ús d'aquests serveis;
  • Desenvolupar i avaluar un programa de capacitació genèric que contribuís a preparar els ciutadans adults rurals a utilitzar i explotar els serveis de TIC, mitjançant la barreja models d'aprenentatge per a adults
  • Crear un portal a Internet de serveis de TIC per a les zones rurals; i
  • Fer una sèrie de recomanacions polítiques a les autoritats regionals sobre la utilització del portal i el contingut desenvolupat d'e-learning, per tal de donar suport a la formació dels seus ciutadans adults i d'aprofitar els serveis TIC.

IP: Argiris Tzikopoulos, Ellinogermaniki Agogi (Grècia)
Responsable UB: Mario Barajas Frutos
Altres investigadors per la UB: Anna Trifonova, Frédérique Frossard, Roser Boix
Entitats que financen: European Comission, Life-Long Learning Programme (http://eacea.ec.europa.eu/llp/), KA3ICT, 2009
Entitats participants: Ellinogermaniki Agogi (Grècia), Fraunhofer (Alemanya), Universitat de Barcelona (Espanya), Die Berater (Àustria), Innovate4future (Romania), BM: UKK (Àustria)
01/01/2010-31/12/2011