Relats Digitals a l’ESO (2008-2011)

El projecte Anàlisi i perfeccionament dels Relats Digitals (Digital Storytelling), en el context de l'ESO com a metodologia pedagògica innovadora per l'alfabetització digital (Edulab: Creant Històries digitals) es va centrar en l'anàlisi del procés de realització de projectes pràctics d'aprenentatge en què mestres i estudiants d'Educació Secundària Obligatòria (ESO) de diverses institucions educatives de Catalunya, van planejar i van desenvolupar els seus propis relats digitals (multimedials i multimodals) amb el suport d'algunes Tecnologies d'Informació i Comunicació.

L'objectiu era doble: identificar i descriure les aportacions pedagògics d'aquest tipus de projectes per a l'alfabetització digital avançada i, a més, dissenyar i perfeccionar un enfocament metodològic que permeti realitzar-los en el context de l'ESO, pel fet que les metodologies existents o bé estaven orientades al treball amb aprenents adults que voluntàriament volen compartir amb altres persones les seves pròpies històries, o bé responien a realitats i condicions educatives foranes.

El projecte es va centrar en la producció de relats o històries més tradicionals, amb funcions semblants a la narrativa clàssica, però en el món digital, i dins de l'ampli espectre dels relats digitals, es van examinar sobretot (però no de manera exclusiva) aquells no interactius que contemplaven la creació de narratives per explicar històries de vida.

Concretament els objectius van ser:

  • Revisar metodologies i experiències existents.
  • Identificar els agents intrínsecs de la metodologia que facilitin i dificultin les activitats d'alfabetització digital.
  • Recaptar informació sobre aspectes de la formació prèvia de l'estudiant o altres agents externs, que poden facilitar o entorpir l'activitat i els resultats.
  • Determinar i puntualitzar els impactes que la realització d'històries digitals pot tenir sobre les competències associades a l'alfabetització digital.
  • I oferir una metodologia pròpia que permetés l'ús / realització de relats digitals en el context de l'ESO, i que inclogués l'aplicació d'una varietat de processos i pràctiques individuals i col·lectives immerses en la creació de relats digitals, que englobessin aspectes pedagògics, comunicatius i informàtics que poguessin contribuir a facilitar l'alfabetització digital.

Aquest projecte es va realitzar conjuntament entre l'Observatori d'Educació Digital de la Universitat de Barcelona i la Fundació per la Societat del Coneixement-Citilab (Cornellà), centre experimental de convergència entre la nova generació d'Internet i la nova generació de projectes de la Societat del coneixement.

IP: José Luis Rodríguez Illera
Altres investigadors per la UB: Ana Teberosky, Gloria Londoño Monroy, Marc Fuertes, Jordi Quintana
Entitats que financen: Universitat de Barcelona. Fundació per a la Societat del Coneixement, Citilab-Cornellà
2008-2011

Web: http://storytelling.greav.net