Publicacions

El Grup realitza publicacions en diversos mitjans acadèmics, científics o divulgatius, per donar a conèixer els avenços i resultats de les seves investigacions. Igualment, edita juntament amb l’Observatori de l’Educació Digital (OED) la revista Digital Education Review (DER).