Projectes culminats

Des de la seva creació, el 1994, el GREAV ha realitzat més de 60 projectes d'investigació.

A continuació es presenten en ordre descendent de culminació, la més recent fins el primer.

Projectes acabats 2015-2017

 • ENGAGE - Equipping Next Generation for Active Engagement in Science (2015-2017)
 • ELITe – Enhancing Learning In Teaching via e-inquiries (2016-2017)
 • Tesis doctorals associades
 • Productes associats
 • Una comunitat de pràctica virtual per a la transferència del coneixement entre la universitat i les organitzacions (2016-2017)
 • MC2 - Mathematical Creativity Squared (2014-2016)
 • Wikinomics (2013-2015)
 • Entorn mixt e-portfoli / PLE (2013-2015)
 • Competències en formació inicial de professors de secundària (2013-2015)

Projectes acabats 2010-2016

 • TRANSIT - Transversal key competences for lifelong learning: training teachers in competence based education (2012-2014)
 • Seguiment i avaluació de competències transversals a través de portafolis digitals (2009-2013)
 • Un sistema de portafolis digital per a la millora de competències transversals (2012-2013)
 • Desenvolupament de la competència en anàlisi didàctic en la formació de futurs professors de matemàtiques de secundària (2012-2013)
 • Block Magic (2011-2013)
 • MASON - Mainstream sociocultural dynamics to enhance NLLLS (2011-2013)
 • PATWHAY - The Pathway to Inquiry Based Science Teaching (2011-2013)
 • WikiSkills (2011-2013)
 • Autoavaluació i autoregulació de competències en un màster oficial mitjançant una carpeta digital d'aprenentatge (2011-2012)
 • Usos educatius de la narrativa transmèdia (2010-2012)
 • Micinn - Competències professionals en matemàtiques (2010-2012)
 • Relats Digitals a l'ESO (2008-2011)
 • Evaluación del diseño y del uso de los portfolios electrónicos en el contexto de EESS, como herramientas para la evaluación y el aprendizaje por competencias (2009-2011)
 • PROACTIVE - Fostering Teachers' Creativity through Game-based Learning (2010-2011)
 • RUENTER - Aprenentatge permanent d’adults (2010-2011)
 • SCeTGo - Science Center To Go (2010-2011)
 • SESTEM - Supporting Equality in Science Technology and Mathematics related choices of careers (2010-2011)
 • SoRuraLL! - Rural Social Networking for Life-Long Learning (2009-2011)
 • Predil - Promovent la igualtat de gènere en l’alfabetització digital (2007-2011)
 • EFELSE - Evaluation Framework for the Evolution of LLL Strategies in Europe (2009-2010)
 • L'ús dels portafolis digitals per a l'avaluació per competències i continuada dins de l'Espai Europeu d'Educació Superior (projecte MQD) (2009-2010)

Projectes acabats 2005-2009

 • Diálogos intencionales (2009)
 • Estudi sobre els usos de les tecnologies de la informació i la comunicació i les possibilitats d'apoderament en les dones (2007-2009)
 • Rural Wings (2005-2009)
 • Estudi sobre els usos de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) i les possibilitats d'empoderament en les dones (2007-2009)
 • Evaluación de competencias de los estudiantes universitarios ante el reto del EEES: descripción del escenario actual, análisis de buenas prácticas y propuestas de transferencia a diferentes entornos (2007-2009)
 • Canvis en l'avaluació universitària mitjançant els portafolis electrònics [e–PAL] (2007-2008)
 • Ampliació i extensió en l'ús del portafolis digital en l'avaluació de l'alumnat (2006-2008)
 • L'ús dels portafolis digitals, eina d'innovació en l'avaluació de l'alumnat (2006-2008)
 • PUENTE - Public Environments for Intergenerational Learning (2006-2008)
 • Transforming mathematics education through teaching–research methodology. Krygowska project of professional development for teacher–researchers (PDTR) (2006-2008)
 • COLLAGE - Collaborative Learning Platform Using Game–like Enhancements (2006-2007)
 • Appletmat (2005-2007)
 • COMUNICAEMAT (projecte de recerca ARIE) (2005-2007)
 • Concepts and methods for exploring the future of learning with digital technologies - KALEIDOSCOPE Network of Excellence (2005-2007)
 • Desarrollo de un currículo de formación contextual integrado para los niveles K-6 (2005-2007)
 • ECNTLT - European Curricula on Technology Teaching Languages (2003-2006)
 • ELAC - European and Latin American Consortium for IST Enhanced Continued Education in Environmental Management and Planning (2003-2006)
 • VIM - A Virtual environment for experiencing mathematics (2005)
 • ILET - International Leadership in Educational Technology (2005-2005)
 • VO@NET - Virtual Open–Access Network for Education and Training (2002-2005)

Projectes acabats 1995-2004

 • E–Cum laude - Certificació de material educatiu multimèdia (2001-2002)
 • Tecnologies de la informació i la comunicació en la docència universitària (1999-2000)
 • European degree on information and communication technologies in language learning (1998-2000)
 • Campus Virtual IMAS (1999)
 • A CD–ROM for the prevention of AIDS in young people (1997-1999)
 • Escriptori Digital (1996-1999)
 • Català Comercial (1998)
 • Escriptura acadèmica (1997-1998)
 • European Folk Tales in the Information Age (CD–ROM) (1997)
 • Catalán Escrito en Ámbitos Laborales (CD–ROM) (1996-1997)
 • Español de Negocios en CD–ROM (1996-1997)
 • Enseñanza integrada del Español Escrito (CD–ROM) (1995)
 • Español de Negocios (CD–ROM) (1995-1996)