Projectes 2018-2023

  • Accord – attain cultural integration through conflict resolution skills development
  • Blue arrow
  • Desenvolupament de la competència en anàlisi didàctica en la formació inicial de professors de matemàtiques
  • Digital creativity enhanced in teacher education
  • Docent – digital creativity enhanced in teacher education
  • La gamificació i el desenvolupament del pensament computacional: aplicacions mòbils i robòtica educativaper a ladquisició de la competència digital i la competència digital docent
  • L-cloud: developing tomorrow’s cloud education leaders
  • Redea, relats digitals a les noves ecologies de l’aprenentatge
  • Towards a new model of teachers’ professional competence development on climate change
  • Videoconferències interactives síncrones i asíncrones: explorant la seva incidència a l’aprenentatge