Projectes 2010-2014

TRANSIT – Transversal key competences for lifelong learning: training teachers in competence based education (2012-2014)

Seguiment i avaluació de competències transversals a través de portafolis digitals (2009-2013)

Un sistema de portafolis digital per a la millora de competències transversals (2012-2013)

Desenvolupament de la competència en anàlisi didàctic en la formació de futurs professors de matemàtiques de secundària (2012-2013)

Block Magic (2012-2013)

MASON – Mainstream sociocultural dynamics to enhance NLLLS (2011-2013)

PATWHAY – The Pathway to Inquiry Based Science Teaching (2011-2013)

WikiSkills (2011-2013)

Usos educatius de la narrativa transmèdia (2010-2012)

Micinn – Competències professionals en matemàtiques (2010-2012)

Autoavaluació i autoregulació de competències en un màster oficial mitjançant una carpeta digital d’aprenentatge (2011-2012)

Relats Digitals a l’ESO (2008-2011)

PROACTIVE – Fostering Teachers’ Creativity through Game-based Learning (2010-2011)

Avaluació del disseny i de l’ús dels portfolis electrònics en el context de EESS, com a eines per a l’avaluació i l’aprenentatge per competències (2009-2011)

RUeNTER – Aprenentatge permanent d’adults (2010-2011)

SCeTGo – Science Center To Go (2010-2011)

SESTEM – Supporting Equality in Science Technology and Mathematics related choices of careers (2010-2011)

SoRuraLL! – Rural Social Networking for Life-Long Learning (2009-2011)

PREDIL- Promovent la igualtat de gènere en l’alfabetització digital (2007-2011)

EFELSE – Evaluation Framework for the Evolution of LLL Strategies in Europe (2009-2010)

L’ús dels portafolis digitals per a l’avaluació per competències i continuada dins de l’Espai Europeu d’Educació Superior (2009-2010)