Projectes 2005-2009

Diálogos intencionales
Observatori de l’Educació Digital de la Universitat de Barcelona, Fundació per la Societat del Coneixement, Citilab-Cornellà.
IP: José Luis Rodríguez Illera.
2009

Estudi sobre els usos de les tecnologies de la informació i la comunicació i les possibilitats d'apoderament en les dones
IP: Anna Escofet Roig
Altres investigadors per la UB: María José Rubio Hurtado, Gemma Aguado
Entitats que financen: Institut de la dona (Ministeri de Treball i Afers Socials)
2007-2009

Rural Wings
Projecte internacional que tendeix a obrir una porta a Internet a les poblacions més aïllades d'Europa, basant-se en les telecomunicacions per satèl·lit. Utilitza les noves tecnologies per a proveir entorns d'aprenentatge constructius en àrees rurals de 13 països europeus de resistència a l'ús de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC). Rural Wings Espanya, mitjançant la Universitat de Barcelona, treballa amb 15 escoles desenvolupant, amb la seva participació, eines educatives que permeten noves formes de comunicació entre els pobles i les escoles.
IP: Mario Barajas Frutos
Altres investigadors per la UB: Anna Trifonova, Frédérique Frossard
Entitats que financen: European Comission
01/01/2005 – 31/12/2009

Estudi sobre els usos de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) i les possibilitats d'empoderament en les dones
Aquesta investigació té per objectiu conèixer com les dones usen, viuen i es relacionen amb les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC). Investigacions prèvies han demostrat l'existència de l'escletxa digital en relació al gènere: l'accés, l'ús i les preferències de nois i noies en relació a les TIC són diferents. La nostra pretensió és avançar un pas més en l'estudi de l'escletxa digital. No pretenem tornar a mostrar que aquesta existeix, el nostre objectiu és conèixer com les dones usen les TIC, la seva relació amb aquestes. D'aquesta manera podrem delinear propostes per a què les dones s'empoderin de les TIC com un instrument propi, necessari per als diferents àmbits de la seva vida.
Responsable: Anna Escofet Roig
Participants: María José Rubio Hurtado, Gemma Aguado
Entitat(s) que financen: Institut de la dona (Ministeri de Treball i Assumptes Socials)
Data: 2007 – 2009

Evaluación de competencias de los estudiantes universitarios ante el reto del EEES: descripción del escenario actual, análisis de buenas prácticas y propuestas de transferencia a diferentes entornos
IP: María Elena Cano García
Altres investigadors per la UB: Francesc Martínez Olmo
Entitats que financen: Ministeri d’Educació
2007-2009

Canvis en l'avaluació universitària mitjançant els portafolis electrònics [e–PAL]
IP: José Luis Rodríguez Illera
Altres investigadors per la UB: Gemma Aguado
Entitats que financen: Vicerectorat de Política Internacional i Mobilitat de la UB
2007-2008

Ampliació i extensió en l'ús del portafolis digital en l'avaluació de l'alumnat (2006-2008)
IP: José Luis Rodríguez Illera
Altres investigadors per la UB: Gemma Aguado, María José Rubio
Entitats que financen: Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca, AGAUR, Generalitat de Catalunya
2006–2008

L'ús dels portafolis digitals, eina d'innovació en l'avaluació de l'alumnat
IP: José Luis Rodríguez Illera
Altres investigadors per la UB: Gemma Aguado, María José Rubio, Anna Escofet.
Entitats que financen: Programa de Millora i Innovació Docent
2006-2008

IP: José Luis Rodríguez Illera
Altres investigadors per la UB: Gemma Aguado, María José Rubio
Entitats que financen: Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca, AGAUR, Generalitat de Catalunya
2004-2006

PUENTE - Public Environments for Intergenerational Learning (2006-2008)
IP: Mario Barajas Frutos
Altres investigadors per la UB: Jordi Quintana Albalat, Anna Trifonova, Frédérique Frossard
Entitats que financen: Comissió Europea
01/10/2006 – 30/09/2008

Transforming mathematics education through teaching–research methodology. Krygowska project of professional development for teacher–researchers (PDTR)
IP: Stefan Turnau (Universidad de Rzeszów, Cracovia, Polònia)
Altres investigadors: 48 professors i un staff de 30 doctors (Espanya, Portugal, Polònia, Holanda, Anglaterra, Itàlia i Hongria).
Per part del GREAV, Joaquin Giménez
Entitats que financen: Entitats que financen: Unió Europea (projecte Sòcrates)
2006-2008

COLLAGE - Collaborative Learning Platform Using Game–like Enhancements
IP: Mario Barajas Frutos
Altres investigadors per la UB: Jordi Quintana Albalat, Anna Trifonova, Frédérique Frossard
Entitats que financen: Comissió Europea
1/1/2006 – 31/12/2007

Appletmat
IP: Joaquin Giménez Rodríguez
Entitats que financen: Entitats que financen: DURSI – Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació. (Generalitat de Catalunya) DURSI
2005-2007

COMUNICAEMAT
Projecte de recerca ARIE
IP: Joaquin Giménez Rodríguez
Entitats que financen: Entitats que financen: Generalitat de Catalunya
1/10/ 2005 – 1/10/2007

Concepts and methods for exploring the future of learning with digital technologies - KALEIDOSCOPE Network of Excellence
IP: Mario Barajas Frutos
Altres investigadors per la UB: José Luís Rodríguez Illera, Jordi Quintana Albalat
Entitats que financen: Comissió Europea
01/01/2005 – 31/12/2007

Desarrollo de un currículo de formación contextual integrado para los niveles K-6
IP: Josep M. Fortuny
Altres investigadors per la UB: Joaquin Giménez Rodríguez
Entitats que financen: Entitats que financen: AYIN – Ayudas a la Investigación UNPR – Universidad de Puerto Rico (Puerto Rico)
2005-2007

ECNTLT - European Curricula on Technology Teaching Languages
Donat l'increment del rol de les TIC en totes les àrees d'educació, els professors de llengües requereixen un coneixement pedagògic específic i destreses per implementar de forma eficaç aquestes noves tecnologies en la seva pràctica docent. Partint d'aquesta situació, els objectius principals del projecte European Curricula in New Technologies and Language Teaching (Eurolingua ICT) són: Permetre a aquests professors de llengua, de diferents llengües europees, l'adquisició del coneixement i les destreses necessàries per a implementar les TIC de forma efectiva a les seves pròpies classes; Formar professors especialitzats en la formació i implementació de les TIC per a professors de llengua; Produir un currículum europeu en noves tecnologies aplicades a l'ensenyament de llengües que condueixi a la creació de certificats reconeguts internacionalment en aquesta matèria.
Entitats que financen: Programa Sòcrates. Unió Europea
IP: José Luis Rodríguez Illera
Altres investigadors per la UB: Marc Fuertes, Anna Escofet
2003-2006

ELAC - European and Latin American Consortium for IST Enhanced Continued Education in Environmental Management and Planning
Aquest projecte que té com objectiu principal demostrar el potencial de la Societat de la Informació en l'entorn universitari revelant el potencial d'estendre l'educació superior a tots els nivells i aspectes de la societat a Llatino-Amèrica, contant amb la participació de socis de Mèxic, Nicaragua i Costa Rica de l'àrea de l'educació superior en Environmental Management and Planning.
Les activitats principals del projecte estan relacionades amb la implementació d'un mecanisme basat en la Societat de la Informació que permeti el desenvolupament d'un entorn d'aprenentatge virtual innovador i multilingüe que dóna accés a l'aplicació d'apropiades i diverses aproximacions i mètodes. La durada és de 36 mesos.
IP: José Luis Rodríguez Illera
Entitats que financen: Unió Europea
2003-2006

VIM - A Virtual environment for experiencing mathematics
IP: Bartolomeo Monstrucchio, Politecnico di Torino
Altres investigadors per la UB: Jordi Quintana Albarat
Entitats que financen: Unió Europea
1/01/2005 – 31/12/2005

ILET - International Leadership in Educational Technology
IP: José Luis Rodríguez Illera
Entitats que financen: Unió Europea
2002-2005

VO@NET - Virtual Open–Access Network for Education and Training
IP: José Luis Rodríguez Illera
Entitats que financen: Unió Europea
2002-2005