Projectes 1995-2004

E–Cum laude - Certificació de material educatiu multimèdia (2001-2002)
Recerca bàsica per a l'elaboració d'una plantilla d'anàlisi per a l'avaluació de la qualitat tècnica i pedagògica de productes multimèdia educatius.
IP: José Luis Rodríguez Illera
Entitats que financen: AEFVI
01/05/2001 a 31/12/2002

Els jocs multimèdia des de la perspectiva de gènere (2001-2002)
Investigació bàsica sobre les preferències de nens i nenes en la utilització d'aplicacions multimèdia.
IP: Anna Escofet Roig, Olga Herrero, María José Rubio
Altres investigadors per la UB: Universitat de Barcelona (Espanya)
Entitats que financen: Generalitat de Catalunya
01/07/2001 a 31/12/2002

Tecnologies de la informació i la comunicació en la docència universitària (1999-2000)
Responsable: José Luis Rodríguez Illera
Entitats que financen: Gabinet d'Avaluació i Innovació Universitaria UB
01/01/1999 – 31/12/2000

Campus Virtual IMAS (1999)
Tipus: Investigació i Desenvolupament
Responsable: José Luis Rodríguez Illera
Entitats que financen: Ajuntament de Barcelona
01/01/1999 a 31/12/1999
Resum: Desenvolupament d'un campus virtual per a l'Escola Bonanova.

Català Comercial (1998)
Tipus: Desenvolupament de materials interactius
Responsable: José Luis Rodríguez Illera
Entitats que financen: Enciclopèdia Catalana
01/01/1998 a 31/06/1998
Resum: El projecte tenia com a objectiu la creació d'un curs per a l'ensenyament del català comercial.

European degree on information and communication technologies in language learning (1998-2000)
Tipus: Formació
Responsable: José Luis Rodríguez Illera
Altres investigadors per la UB: Universitat de Barcelona (Espanya). Universitat de Gant (Bèlgica). Universitat d'Amsterdam (Holanda). Institut für Schulpraxis de Bremen (Alemanya)
Entitats que financen: UE
01/01/1998 a 31/12/2000
Resum: Aquest projecte tenia per objectiu la creació d'un curs centrat en l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació per a l'ensenyament de primeres i segones llengües. El curs final era un màster europeu.

A CD–ROM for the prevention of AIDS in young people (1997-1999)
Tipus: Investigació i Desenvolupament
Responsable: José Luis Rodríguez Illera
Altres investigadors: Universitat de Barcelona (Espanya), Coop. CLAPS (Itàlia)
Entitats que financen: Programa Europe against AIDS (Unió Europea)
01/08/1997 a 31/03/1999
Resum: Programa de simulació orientat al canvi d'actituds en els joves i adolescents per a la prevenció de la SIDA.

Escriptura acadèmica (1997-1998)
Responsable: José Luis Rodríguez Illera
Entitats que financen: Vicerectorat de Docència (UB)
01/01/1997 a 31/12/1998
Resum: Estudi de l'estat de l'escriptura acadèmica en les investigacions d'educació superior.

European Folk Tales in the Information Age (CD–ROM) (1997)
Tipus: Investigació i Desenvolupament
Responsable: José Luis Rodríguez Illera
Altres investigadors: Universitat de Barcelona (Espanya), Mabb S.A. (Espanya), Cooperativa CLAPS (Itàlia), Editorial Klett (Alemanya)
Entitats que financen: European Comission, Info 2000
01/01/1997 a 31/12/1997
Resum: El projecte tenia com a objectiu la creació d'un conte popular infantil multimèdia. Per això, partia d'una anàlisi rigorosa dels contes populars infantils, del mercat multimèdia infantil i de les característiques tècniques del multimèdia infantil.

Catalán Escrito en Ámbitos Laborales (CD–ROM) (1996-1997)
Tipus: Investigació i Desenvolupament
Responsable: José Luis Rodríguez Illera
Altres investigadors per la UB: Universitat de Barcelona (Espanya)
Entitats que financen: DG XII (Programa Lingua – Unió Europea)
01/01/1996 a 31/12/1997
Resum: L'objectiu d'aquest projecte erala elaboració d'un programa d'autoaprenentatge del català en àmbits laborals.

Escriptori Digital (1996-1999)
Tipus: Investigació i Desenvolupament
Responsable: José Luis Rodríguez Illera
Altres investigadors per la UB: Universitat de Barcelona (Espanya)
01/1996 a 12/1999
Resum: L'l'objectiu era la creació d'una aplicació multimèdia per a l'ensenyament de la composició escrita a l'alumnat d'educació secundària obligatòria.

Español de Negocios en CD–ROM (1996-1997)
Tipus: Investigació i Desenvolupament
Responsable: José Luis Rodríguez Illera
Altres investigadors per la UB: Universitat de Barcelona (Espanya)
Entitats que financen: Instituto Cervantes (Espanya)
01/01/1996 a 31/12/1997
Resum: disseny curricular base per a l'ensenyament de l'espanyol en l'àmbit dels negocis.

Enseñanza integrada del Español Escrito (CD–ROM) (1995)
Tipus: Investigació i Desenvolupament
Responsable: Liliana Tolchinsky y José Luis Rodríguez Illera
Altres investigadors per la UB: Universitat de Barcelona (Espanya)
Entitats que financen: DG XII (Programa Lingua – Unió Europea)
01/01/1995 a 31/12/1995
Resum: El projecte reuneix els continguts necessaris per a persones que han de treballar amb documentació escrita en castellà en els següents àmbits: banca, administració, turisme, transports i publicitat.

Español de Negocios (CD–ROM) (1995-1996)
Tipus: Investigació i Desenvolupament
Responsable: José Luis Rodríguez Illera
Altres investigadors: Universitat de Barcelona (Espanya), Instituto Cervantes (Espanya), Cambra de Comerç de Perpinyà (França)
Entitats que financen: DG XII (Programa Lingua – Unió Europea)
01/01/1995 a 31/12/1996
Resum: El projecte elabora el disseny curricular base per a l'ensenyament de l'espanyol en l'àmbit dels negocis.