PROACTIVE – Fostering Teachers’ Creativity through Game-based Learning (2010-2011)

Proactive

El seu objectiu era incentivar la creativitat i donar suport a la flexibilitat dels professors i capacitadors que treballen en l'aprenentatge permanent, mitjançant el disseny dels seus propis escenaris d'aprenentatge basat en joc mitjançant l'ús d'eines digitals. Dins dels Tallers de capacitació, els professors de 18 centres pilot en quatre països van utilitzar dos editors de joc en el disseny de les seves sessions d'aprenentatge. Es buscava així validar l'enfocament proposat (aprenentatge basat en el joc) com a mitjà d'aprenentatge i avaluar el seu impacte en la creativitat de docents i els resultats dels estudiants.

Entitats que financen: European Comission, Life-Long Learning Programme, KA3ICT, 2009

Responsable UB: Mario Barajas Frutos

Altres investigadors per la UB: José Luís Rodríguez Illera, Jordi Quintana Albarat, Anna Trifonova, Frédérique Frossard, Karina Olmedo (FBG)

Entitats participants: Universitat de Barcelona (entitat coordinadora), Universidad Complutense de Madrid , Sapienza Università di Roma (Itàlia), Università di Napoli Federico II (Itàlia), CAST Limited, Centre for Advanced Software Technology Limited (Regne Unit), University of Bucharest (Romania).
01/01/2010-31/12/2011

Web: www.proactive-project.eu