Prevent GBV

Té per objectiu la creació, implementació i avaluació de l’impacte de materials educatius per a la prevenció de la ciberviolència de gènere en joves en conflicte amb la llei als sistemes de justícia juvenil.

Concretament pretén:

  • Entendre com els joves en conflicte amb la llei experimenten la ciberviolència de gènere.
  • Millorar les competències digitals dels joves per identificar, prevenir i reactivar davant de la ciberviolència de gènere.
  • Augmentar el compromís i la participació dels joves en la sensibilització sobre aquests temes.
  • Desenvolupar el coneixement i les habilitats en la prevenció de la ciberviolència de gènere entre els professionals que treballen amb els joves al sistema de justícia juvenil.
  • Conscienciar les comunitats i les famílies sobre la ciberviolència de gènere entre els joves en conflicte amb la llei.
  • Produir coneixements, compartir bones pràctiques i promoure la creació de xarxes entre les principals parts interessades.

 

Entitat finançadora: Unió Europea, Programa Dafne.
Entitat coordinadora: Fundació Diagrama (Espanya)
IP per part de la UB: María José Rubio Hurtado (Departament MIDE)
Investigadores: Ruth Vilà Baños, Trini Donoso (Departament MIDE)
Suport a la investigació: Lican Luque
Durada: gener 2022 a desembre 2023
Per a més informació del projecte, podeu consultar la web.