PREVENT GBV

 

 

PreventGBV té per objectiu la creació, implementació i avaluació de l’impacte De materials educatius per a la prevenció de la ciberviolència de gènere en joves en conflicte amb la llei als sistemes de justícia juvenil. Concretament persegueix: 

 

 

  • Entendre com els joves en conflicte amb la llei experimenten la ciberviolència de gènere.
  • Millorar les competències digitals dels joves per a identificar, prevenir ireaccionar davant la ciberviolència de gènere.
  • Augmentar el compromís i la participació dels joves en la sensibilització sobre aquests temes.
  • Desenvolupar el coneixement i les habilitats en la prevenció de la ciberviolència de gènere entre els professionals que treballen amb els joves en el sistema de justícia juvenil.
  • Conscienciar a les comunitats i a les famílies sobre la ciberviolència de gènere entre els joves en conflicte amb la llei.
  • Produir coneixements, compartir bones pràctiques i promoure la creació de xarxes entre les principals parts interessades.  Entitat finançadora: Unió Europea, Programa Dafne.  Entitat coordinadora: Fundació Diagrama (Espanya)  IP per part de la UB: Maria Jose Rubio Hurtado (Departament MIDE)  Investigadores: Ruth Vilà Baños, Trini Donoso (Departament MIDE)  Suport a la investigació: Lican Luque  Durada: gener 2022 a desembre 2023 Per més informació del projecte, podeu consultar el web.