Postgrau Usos de les TIC en l’ensenyament de llengües

Resposta a la demanda creixent de formació a professors d'ensenyament primari i secundari de llengua materna i estrangera en usos de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació en l'Ensenyament de Llengües.