OED

L'Observatori de l'Educació Digital (OED) és una unitat de recerca de la Universitat de Barcelona. Està format per membres de diversos grups de recerca i és promogut pel GREAV.

La missió és l'estudi i l'anàlisi de models pedagògics i educatius que es desenvolupen en entorns i sistemes digitals en contextos socioeducatius específics i complexos. Concentra la seva línia de desenvolupament en una àmplia gamma de visions que emfatitzen una perspectiva de l'aprenentatge com un procés al llarg de la vida, el centralisme en la formació de competències pel desenvolupament personal en una societat complexa i per l'accés a la feina, amb tendències actuals basades en l'ús de tecnologies al lloc de feina, models formals i informals i alfabetització digital en la vida quotidiana.

Les finalitats són:

  • El disseny i desenvolupament de continguts, aplicacions i entorns per a l'aprenentatge digital.
  • L'anàlisi dels sistemes, mitjans i metodologies que s'utilitzen en entorns d'ensenyament i aprenentatge semi-presencials (híbrids o blended) i a distància (o completament virtuals).
  • L'estudi dels canvis educatius i de les noves modalitats de comunicació que sorgeixen en la societat digital: especialment l'anàlisi i el seguiment de les alfabetitzacions digitals, així com de les noves pràctiques (informatives i comunicatives) digitals.

Anar a la web de l'OED: http://oed.ub.edu/