Objectes narratius en contextos de canvi educatiu

INTRODUCCIÓ

Aquest projecte es basa en l’estudi dels relats digitals personals com a tipus d’objecte de frontera ( boundary object ) específic, és a dir com una forma narrativa d’expressar els problemes i les dificultats que les persones experimenten quan canvien de context vital i educatiu/d’aprenentatge, com per exemple del pas del darrer curs d’Educació Primària a l’Educació Secundària o de Secundària a la Universitat. L’ús dels relats personals pot habilitar l’exploració d’aquests canvis i passos de context des d’una perspectiva no estudiada fins ara.

Per això, els relats personals han de ser produïts i utilitzats en situacions de canvi, i han de ser entesos des de la perspectiva de tractar-se d’un objecte de frontera, és a dir, reflectint en el contingut aquesta situació de canvi .

Aquests “relats personals com a objectes de frontera” són induïts pel que fa al tema, per expressió d’un punt de vista o d’una reflexió sobre les expectatives de canvi de context, o sobre l’avaluació del nou context un cop fet el canvi. És a dir, estan adreçats especialment a expressar la subjectivitat de l’autor/a en una situació crítica .

La nostra proposta suposa:

 • Utilitzar únicament “situacions” en què hi hagi un canvi de context.
 • Un mínim de 2 situacions i dos moments en cadascuna.
 • Una concepció dels relats personals induïts com a objectes narratius que es donen en aquesta frontera entre contextos.
 • Una visió dialògica de les narracions que comporta utilitzar-les com un mitjà de diàleg i no com a simple expressió individual.

En conjunt, suposa utilitzar els relats personals per crear coneixement (cosa inexistent fins i tot en les seves aplicacions educatives formals), si bé cenyint-nos al seu ús com a objectes de frontera que permeten intercanviar punts de vista sobre el contingut de la narració.

La investigació pretén millorar:

 1. la nostra comprensió de la dinàmica de canvi i adaptació en contextos crítics , tant educatius com socials en general.
 2. el paper dels boundary objects en la descripció dels canvis entre contextos educatius.

OBJECTIUS

Objectius generals

 1. Definir un marc comprensiu dels objectes de frontera en educació , tant formal (i no-formal) com informal, elaborant un catàleg d’exemples, així com de situacions de canvi educatiu que suposin un canvi de context.
 2. Establir criteris perquè les narratives o relats personals puguin ser considerats com a objectes (narratius, de frontera), així com criteris i pautes d’ús per, en definitiva, analitzar la capacitat dels relats com a objectes de frontera entre dos contextos.

Objectius específics

 1. Presentar protocols d’inducció dels relats i formes d’utilització (dialògica) entre els participants utilitzant relats personals com a objectes en diverses situacions i moments.
 2. Comprovar els efectes de fer servir objectes narratius (relats) abans i després del pas entre contextos educatius, des de l’ anàlisi dels relats.
 3. Valorar els efectes de fer servir objectes narratius (relats) abans i després del pas entre contextos educatius des de la percepció que tenen els diferents actors implicats.
 4. Elaborar un programa d’autoformació per a professors i agents socials sobre lús dels relats personals.

METODOLOGIA

La metodologia del projecte està diversificada en funció dels objectius específics , ja que requereixen procediments diferents. L’enfocament principal es de tipus qualitatiu, en la línia dels estudis autobiogràfics . Aquesta metodologia qualitativa vol accedir a la perspectiva del subjecte estudiat.

Tècniques d’obtenció d’ informació.

Es tracta d’una combinació de tècniques d’ obtenció d’ informació : d’una banda l’ anàlisi de contingut de relats personals, i de l’altra l’entrevista als autors dels relats, així com focus group.

Contextos de canvi educatiu estudiats:

 1. De l’Educació Primària a Educació Secundària Obligatòria: Col·legi Sant Vicenç (Sant Vicenç dels Horts).
 2. De l’Educació Secundària Postobligatòria a Universitat: Estudiants de 1r del Grau d’Educació Social UB.
 3. De la Universitat al context professional: Estudiants de 4t de Pedagogia UB (de Pràcticum extern) i estudiants del Màster Entorns d’Ensenyament i Aprenentatge amb Tecnologies Digitals UB.
 4. D’alfabetització digital i participació comunitària (context socioeducatiu): Espai Tecnològic del Casal dels Infants del Raval (Barcelona) i Fundació la Salut Alta (Badalona).

FASES I ACCIONS

Fase primera / Objectiu específic 1

Presentar protocols d inducció dels relats i formes d’ utilització (dialògica) entre els participants utilitzant relats personals com a objectes en diverses situacions i moments.

Aquesta fase ha consistit a induir estudiants dels contextos esmentats a construir relats personals. Per a ells, s’ha realitzat una sessió formativa dels participants seleccionats.

Accions:

 • Disseny dels protocols dels relats, partint de l’experiència de l’equip investigador en relats personals.
 • Inducció als participants a la construcció dels relats, en una sessió formativa donant- los protocols i indicacions.
 • Demanar als participants que construeixin un relat personal sobre el seu context inicial i com s’imaginen que serà el nou context.
 • Incloure una perspectiva dialògica, permetent la lectura mútua dels relats per part dels participants.
 • Un cop integrats en el nou context, demanar als mateixos participants un nou relat personal sobre aquest context, i incloure igualment la perspectiva dialògica.

Fase segona / Objectiu específic 2

Comprovar els efectes de fer servir objectes narratius (relats personals) abans i després del pas entre contextos educatius, des de l’ anàlisi dels relats.

Tècnica d’ obtenció d’ informació: Anàlisi textual i de contingut.

Accions:

 • Establir indicadors que reflecteixin les concepcions de pas d‟un context a un altre.
 • Establir les categories d’anàlisi dels relats en funció dels indicadors .
 • Analitzar el contingut dels relats realitzats abans i després de la transició, mitjançant una anàlisi interpretativa de la informació obtinguda. A l’ anàlisi han intervingut diversos membres de l’equip d’investigadors, sobre les quals s’ha buscat el grau d’acord.
 • Segmentació l’ anàlisi segons diferents variables: l’escenari, el gènere , el lloc de procedència ( població /ciutat), i d’altres d’interès per a l’estudi.
 • Inferència amb els resultats el potencial dels relats personals com a objectes de frontera a cadascun dels dos escenaris estudiats.
 • Elaboració de l’informe d’investigació d’aquest objectiu.

 

Fase tercera / Objectiu específic 3

Valorar els efectes de fer servir objectes narratius abans i després del pas entre contextos educatius des de la percepció que tenen els diferents actors implicats.

Amb aquest objectiu perseguim comprendre el sentit que li atribueixen les persones al canvi de context i com els relats personals han contribuït a reflexionar i millorar la transició .

Tècnica d’obtenció d’ informació : l’entrevista semiestructurada . Les entrevistes es fan després de la construcció dels dos relats.

Accions:

 • Realització del guió de l’entrevista.
 • Prova pilot de l´entrevista amb una petita mostra de participants.
 • Aplicació l’entrevista a la mostra de participants que han fet els relats.
 • Anàlisi de les entrevistes i comparació entre els dos escenaris per comprendre com han contribuït els relats personals al procés de transició des de la perspectiva dels mateixos actors.
 • Segmentació de l’anàlisi en funció d’altres variables com l’escenari, el gènere i el lloc de procedència (població /ciutat).
 • Triangulació de les conclusions amb els resultats de l’anàlisi de relats.
 • Elaboració de l’informe d’aquest objectiu

Fase quarta / Objectiu específic 4:

Elaborar un programa d’autoformació per a professors i agents socials sobre l’ús dels relats personals .

La proposta consisteix a crear i implementar una plataforma en línia amb documentació multimèdia que conforme un curs que ajudi a l’ autoformació en els relats personals digitals al professorat i als agents socials per tal que el transfereixin als seus estudiants.

Per aconseguir aquest objectiu s’opta per la Investigació Basada en Disseny . El procés de recerca té lloc a través de cicles continus de posada en pràctica , anàlisi i redisseny , que comporten la millora del producte i la seva forma idònia d’aplicar-lo. Es preveu un disseny en quatre fases, com mostra la figura 1.

Figura 1. Fases de la investigació basada en disseny

Tècniques d’ obtenció d’ informació : Es preveu l’ aplicació d’un focus group en funció dels indicadors extrets dels objectius inicials.

Accions:

 • Disseny de la plataforma
 • Disseny del curs
 • Difusió del portal de relats i de l’oferta de formació i recursos als centres educatius d’ESO, batxillerat, universitat i centres de pràctiques
 • Obtenció de participants per al curs
 • Disseny de l’instrument de recollida de dades
 • Autoaplicació del curs i recollida de dades al final del mateix .
 • Anàlisi de la informació recollida, millora i redisseny de la proposta
TÍTOL DEL PROJECTE OBJECTES NARRATIUS EN CONTEXTOS DE CANVI EDUCATIU
ORGANISME BENEFICIARI UNIVERSITAT DE BARCELONA
INVESTIGADORS MARC FUERTES ALPISTE (inicialment, JOSE LUIS RODRIGUEZ ILLERA), FRANCESC MARTÍNEZ OLMO, MARIA JOSE RUBIO HURTAT, CRISTINA GALVÁN FERNÁNDEZ, NÚRIA MOLAS CASTELLS, ELENA BARBERÀ GREGORI
BECÀRIA PREDOCTORAL ANGELA JARA OCAMPO
PERÍODE D’EXECUCIÓ 01/06/2020 a 31/05/2023
TOTAL CONCEDIT 35090 €

PROJECTE FINANÇAT

 • Proyecto PID2019-108924GB-I00 financiado por MCIN/ AEI /10.13039/501100011033

AMB L’AJUDA PER LA DIFUSIÓ DE

 • Difusió amb l’ajut TRANSFER 2022 de la Facultat d’Educació, Universitat de Barcelona.

Infografia del projecte

infografia en català (PNG)
infografia del projecte

Descarregar la infografia en pdf