Micinn – Competències professionals en matemàtiques (2010-2012)

Aquest pretenia aportar nous coneixements, propostes instruccionals i recursos metodològics per al desenvolupament de competències professionals en matemàtiques i la seva didàctica en la formació inicial de professors de secundària / batxillerat. Així mateix, analitzar com desenvolupar les competències dels futurs professors de secundària / batxillerat en l'anàlisi didàctic de seqüències d'ensenyament-aprenentatge de matemàtiques que els permetin la seva descripció, explicació, valoració i la seva possible millora.

Amb aquesta finalitat es proposava:

  • Avaluar competències específiques inicials dels futurs professors de secundària / batxillerat a: (a) anàlisi de processos matemàtics, en especial els de comunicació, resolució de problemes i modelització, (b) avaluació de competències matemàtiques. (c) anàlisi didàctica de processos d'ensenyament i aprenentatge. (d) identificació de potencials millores d'un procés d'estudi en noves implementacions
  • Dissenyar programes formatius per al desenvolupament d'una de les competències específiques avaluades i per investigar la seva relació amb l'avaluació de competències matemàtiques.
  • Investigar com les competències professionals comunicatives en matemàtiques (específiques) contribueixen al desenvolupament de les competències professionals comunicatives genèriques sobre comunicació i ciutadania.
  • I implementar a Espanya, i també en diferents països amb contextos culturals i curriculars diferents, cicles formatius-reflexius en els quals el professor de futurs professors de secundària / batxillerat, mitjançant la reflexió realitzada sobre el seu propi treball com a professor, rebre iniciar al futur professor en la pràctica professional i en el tipus de discurs que realitza el professor en exercici sobre aquesta pràctica professional. D'altra banda, es tracta d'investigar com el professor de futurs professors aconsegueix (o no) aquesta iniciació.

Entitats que financen: Programa Nacional d'Investigació Fonamental, Pla Nacional d'I+D+I 2008-2011 del Ministeri de Ciència i Innovació
IP: Vicenç Font Moll
Altres investigadors per la UB: Joaquin Giménez Rodríguez, Mario Barajas Frutos, Yuli Marsela Vanegas Muñoz, Norma Rubio Goycochea i altres.
2010-2012