Màster i Doctorat

Els membres del GREAV participen com a docents i / o directors d'investigacions realitzades pels estudiants, en diversos programes de formació avançada adscrits a la Facultat d'Educació de la Universitat de Barcelona.