Màster i doctorat Multimèdia Educatiu (1998-2008)

Aquests programes acadèmics, orientats des del GREAV, van ser una resposta a la demanda de formació aplicada que manifiestaban en el seu moment els professionals de l'àmbit educatiu i formatiu davant la implementació de les tecnologies de la informació i la comunicació.

Els objectius eren:

  • Promoure els coneixements necessaris per plantejar el disseny i desenvolupament, des d'una perspectiva educativa, d'aplicacions educatives multimèdia.
  • Avaluar els usos curriculars de les tecnologies de la informació i la comunicació.
  • I construir coneixements metodològics pora investigar les conseqüències pedagògiques i socials de les aplicacions multimèdia i les TIC.

Tots dos programes d'integrar posteriorment en l'actual programa de doctorat Educació i Societat que s'ofereix des de la Facultat d'Educació, en la línia d'investigació Societat digital i educació: mitjans i tecnologies.