Màster Ensenyament i Aprenentatge en Entorns Digitals (2009-2014)

Els membres del grup van participar en l'organització i en les activitats de docència del màster Ensenyament i Aprenentatge en Entorns Digitals, de l'antiga Facultat de Pedagogia, que es va oferir en edicions bianuals des del curs 2009-2010 fins al curs 2013-2014.

El màster tenia dos itineraris, professionalitzador i investigador, sent aquest últim el que permetia continuar els estudis del programa de doctorat Educació i Societat, en la línia Ensenyament i Aprenentatge en Entorns Digitals que era coordinada pel Coordinador del Grup, el professor José Luis Rodríguez Illera.

A partir del curs 2013-2014 el programa es va transformar en el Màster en Entorns d'Ensenyament i Aprenentatge amb Tecnologies Digitals, sota la coordinació de Jordi Quintana, membre del GREAV.

Web: https://www.ub.edu/portal/web/educacio/masters-universitaris/-/ensenyament/detallEnsenyament/1072172