Màster en Entorns d’Ensenyament i Aprenentatge amb Tecnologies Digitals

Com a activitats del GREAV per a la formació d'investigadors, es destaca la participació dels seus membres, com a docents, en aquest programa adscrit a la Facultat d'Educació, el qual busca donar una visió de les implicacions de la societat de la informació i la comunicació en l'educació que es concreten en el coneixement d'usos avançats de les tecnologies, en el coneixement de teories de l'aprenentatge virtual i en les característiques de la formació digital en diferents contextos professionals i institucionals.

El màster té dos itineraris: el professionalitzador i el de recerca; l'últim vinculat al doctorat en Educació i Societat de la Facultat d'Educació.

Web:

https://www.ub.edu/portal/web/educacio/masters-universitaris/-/ensenyament/detallEnsenyament/1072172