MASON – Mainstream sociocultural dynamics to enhance NLLLS (2011-2013)

MASON tenia la intenció d'investigar i discutir sobre els elements que directament o indirectament promouen o impedeixen el "refinament" de les tradicions d'aprenentatge predominants en termes de la seva capacitat per adoptar l'aprenentatge permanent. A més, provar una plataforma per a la reflexió permanent sobre la capacitat dels actors d'aprenentatge per a abordar amb eficàcia les deficiències del sistema en relació amb l'aprenentatge permanent.

Així, l'objectiu general era donar suport a l'establiment i l'aplicació d'estratègies coherents i globals d'aprenentatge permanent i les polítiques complementàries en els àmbits nacional, regional i local a través dels tipus i nivells de l'educació, preocupant-se per la transferència de la innovació de les pràctiques.

Entitats que financen: Unió Europea.
Programa: Life-Long Learning Programme 2007-2013, Support for European Cooperation in Education and Training (ECET). Transversal programme. Key Activity 1: Policy Cooperation & Innovation
Entitats participants: DOEB-Departament de Didàctica i Organització Educativa. Universitat de Barcelona
IP Coordinador: K. Kikis-Papadakis, FORTH/IACM
IP per la UB: Mario Barajas Frutos
2011-2013