Mario Barajas Frutos

m_barajas

Professor titular

Universitat de Barcelona, Facultat d’Educació, Departament de Didàctica i Organització Educativa

mbarajas@ub.edu

Formació acadèmica

 • Doctorat Pedagogia (Universitat de Barcelona)
 • Master's Degree in Education, mention Educational Technology (San Francisco State University)
 • Llicenciat en Filosofia i Educació (Universitat de Barcelona)

Càrrecs actuals

 • Membre Grup de Recerca Consolidat Ensenyament i Aprenentatge Virtual (Pla de Recerca de Catalunya)

Participació en projectes d’investigació competitius (2010-2018)

 • TRANSIT-Transversal key competences for lifelong learning: training teachers in competence based education. Entitats que financen: Unió Europea (Life-Long Learning Programme, Comenius). IP Coordinador: EA (Grècia). IP per la UB: M. Barajas Frutos. 2012-2013.
 • MASON-Mainstream Socio-cultural Dynamics to enhance NLLLS. Entitats que financen: Unió Europea. Programa: Life-Long Learning Programme 2007-2013, Support for European Cooperation in Education and Training (ECET). Transversal programme. Key Activity 1: Policy Cooperation & Innovation. IP Coordinador: K. Kikis-Papadakis, FORTH/IACM. IP per la UB: M. Barajas Frutos. 2011-2013. . .
 • Block Magic. Entitats que financen: Unió Europea. Programa: Life-Long Learning Programme, Comenius. IP per la UB: M. Barajas Frutos. 2011-2013. . .
 • PATWHAY-The Pathway to Inquiry Based Science Teaching. Entitats que financen: EU, FP7. Programa: Capacities. Science in Society. IP per la UB: M. Barajas Frutos. 2011-2013. . .
 • Empowering and fostering social, professional, cultural and civic skills though pedagogical use of Wiki technologies and methodologies (WikiSkills). Entitats que financen: Unió Europea. Programa d’Aprenentatge Permanent (2011-2013). IP per la UB: M. Barajas Frutos. 2011-2013. .
 • Micinn - Evaluación y desarrollo de competencias profesionales en matemáticas y su didáctica en la formación inicial de profesores de secundaria/bachillerato. Entitats que financen: Programa Nacional d’Investigació Fonamental, Pla Nacional d’I+D+I 2008-2011. del Ministeri de Ciència i Innovació del Govern d’Espanya. IP: V. Font Moll. Altres investigadors per la UB: J. Giménez Rodríguez, J., Barajas Frutos, M., Rubio Goycochea. N. y otros. 2010-2012.
 • Observatori de l’Educació Digital. Entitats que financen: Vicerectorat de Recerca, Universitat de Barcelona. Director: J.L. Rodríguez Illera. 2007-2011. .
 • Promoting Equality in Digital Literacy (PREDIL). Entitats que financen: European Commission-SOCRATES Comenius, Action 3. (2009-2010). IP-Coordinador: FORTH (Grècia). IP per la UB: M. Barajas Frutos. Altres investigadors per la UB: J. Quintana Albalat. 2007-2011. .
 • RUENTER - Aprendizaje permanente de adultos. Entitats que financen: Entitats que financen: European Comission, Life-Long Learning Programme, KA3ICT, 2009. IP: Argiris Tzikopoulos, Ellinogermaniki Agogi (Grècia). Responsable UB: M. Barajas Frutos. Altres investigadors per la UB: A. Trifonova, F. Frossard, R. Boix. 2010-2011.
 • Fostering Teachers’ Creativity through Game-based Learning (PROACTIVE). Entitats que financen: European Comission, Life-Long Learning Programme, KA3ICT. IP: M. Barajas Frutos. Participants (UB): J.L. Rodríguez Illera, J. Quintana Albalat, A. Trifonova, F. Frossard, K. Olmedo (FBG). 2010-2011.
 • Entitats que financen: European Comission. IP Coordinador: Argiris Tzikopoulos, Ellinogermaniki Agogi (Grècia). IP per la UB: M. Barajas Frutos. 2010-2011.
 • SCeTGo (Science Center to Go). Entitats que financen: European Commission. Life-Long Learning Programme. IP per la UB: M. Barajas Frutos. 2010-2011.
 • SESTEM - Supporting Equality in Science, Technology and Masthematics related choices careers. Entitats que financen: Life-Long Learning Programme, Key Action 1. IP Coordinador: Foundation for Research and Technology-Hellas (Grècia). IP per la UB: M. Barajas Frutos. 2010-2011.
 • Rural Social Networking for Life-Long Learning (SoRuraLL!). Entitats que financen: European Comission, Life-Long Learning Programme, Key Action ICT Life-Long Learning Programme, Key Action 3 (2009-2010). IP Coordinador: RACTI-Research Academic Computer Technology Institute, (Patras, Grècia). IP per la UB: M. Barajas Frutos. 2009-2011.
 • EFELSE - Evaluation Framework for the Evolution of LLL Strategies in Europe. Entitats que financen: European Commission – National Life-Long Learning Strategies (NLLS) -Transversal programme Key Activity 1: Policy Cooperation and Innovation IP UB: Mario Barajas Frutos. Altres investigadors per la UB: Anna Trifonova, Frédérique Frossard. 2009-2010.
 • Rural Wings. Entitats que financen: European Comission. IP: M. Barajas Frutos. Altres investigadors per la UB: Anna Trifonova, Frédérique Frossard. 2005-2009.
 • Ensenyament i aprenentatge virtual (SGR 00485). Entitats que financen: Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) / Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació (Generalitat de Catalunya) DURSI. IP per la UB: J.L. Rodríguez Illera. 2005-2009-2013-2017-

Web: http://www.ub.edu/euelearning/index.html