María José Rubio Hurtado

mj-rubio

Professora titular

Universitat de Barcelona, Facultat d’Educació, Departament de Mètodes d’Investigació i Diagnòstic en Educació

mjrubio@ub.edu

Formació acadèmica

  • Pedagogia, Universitat de Barcelona
  • Doctorat Pedagogia, Universitat de Barcelona

Interessos

 • Narratives digitals
 • Perspectiva gènere
 • Competències metodològiques

Càrrecs actuals

 • Membre del Grup de Recerca Ensenyament i Aprenentatge Virtual (Pla de Recerca de Catalunya)
 • Membre Observatori de l'Educació Digital de la Universitat de Barcelona.
 • Membre comitè científic revista REIRE (Revista d'Innovació i Recerca en Innovació).
 • Membre del Servei d'assessorament metodològic (SAM) de la Universitat de Barcelona.
 • Membre de l'equip de directors de tesi del Doctorat Educació i Societat de la Facultat d'Educació de la UB.

Participació en projectes d’investigació competitius

 • REDEA, Relats Digitals en les noves Ecologies de l’aprenentatge (Codi del projecte: EDU2016-76726-P). Entitats que financen: Direcció General d’Investigació Científica i Tècnica, Subdirecció General de Projectes d’Investigació, del Ministeri d’Economia i Competitivitat del Govern d’Espanya. Unió Europea - Fons Europeu de Desenvolupament Regional. IP: José Luis Rodríguez Illera. 2016-2019.
 • Smart classroom. Codisseny d’entorns d’aprenentatge innovadors rebuscant nous models d’aula. Referència del projecte: R718A. Entitats que financen: Recercaixa. Entitat coordinadora: Universitat Oberta de Catalunya, UOC. Investigadors de la part del GREAV: María José Rubio (UB). Altres investigadors per la UB: Anna Escofet (UB), Begoña Gros (UB), Adriana Ornellas (UOC), Marta López (UOC), Judith Arrazola (UOC), Marta Marimon (UVIC), Mariella Azzato (Universidad Simón Bolívar), Anna Pujol (UVIC), Ester Castejón (UOC) y Angelina Sánchez (UAB). 16/01/2017-15/01/2019
 • Una comunitat de pràctica virtual per a la transferència del coneixement entre la universitat i les organitzacions (projecte FH2016-075). Entitats que financen: Fundació Hergar. IP: M.J. Ros Hurtado. 13/09 / 2016-12 / 09/2017.
 • Fostering collaborative key-competences for employability through free-licensing & wiki methodologies (WIKINOMICS). Entitats que financen: Comissió Europea, programa Life-Long Learning. IP per la UB: José Luis Rodríguez Illera. 2013-2015.
 • Percepció de domini de les competències en formació metodològica en la realització del TFG: visió contrastada alumnat-professorat. Programa de Recerca en Docència Universitària REDICE (ICE-UB). Ref.REDICE14-1628. Institut de Ciències de l'Educació (ICE)-Universitat de Barcelona (UB). IP: María José Rubio Hurtado. 2014-2015.
 • Anàlisi i millora de les competències transversals universitàries en un entorn mixt e-portfolio / PLE. Entitats que financen: Ministeri d’Economia i Competitivitat d’Espanya (EDU2012-37897). IP: José Luis Rodríguez Illera. 2013-2015.
 • Usos educatius de la narrativa transmèdia. Entitats que financen: Universitat de Barcelona, Fundació per a la Societat del Coneixement, Citilab-Cornellà. IP per la UB: J.L. Rodríguez Illera. 2010-2012. .
 • Avaluació del disseny i de l’ús de portfolis electrònics en el context de EESS, com a eina per a l’avaluació i l’aprenentatge per competències. Entitats que financen: Ministeri de Ciència i Innovació (Programa Nacional d’Investigació Fonamental). IP: J.L. Rodríguez Illera. 2009-2011.
 • Observatori de l’Educació Digital. Entitats que financen: Vicerectorat de Recerca, Universitat de Barcelona. Director: J.L. Rodríguez Illera. 2007-2011. .
 • L’ús dels portafolis digitals per l’avaluació per competències i continuada dins de l’Espai Europeu d’Educació Superior (projecte MQD). Entitats que financen: Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca, AGAUR. IP: J.L. Rodríguez Illera. Altres investigadors per la UB: Joan Mateo, Francesc Martínez Olmo, María José Rubio, Jordi Quintana, Gemma Aguado, Cristina Galván. 2009-2010.
 • Ensenyament i aprenentatge virtual (SGR 00485). Entitats que financen: Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) / Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació (Generalitat de Catalunya) DURSI. IP per la UB: J.L. Rodríguez Illera. 2005-2009-2013-2017-