La biblioteca i l’escola (2006)

Aquest capítol de la sèrie documental La ciutat i l'escola mostra l'evolució, el funcionament, la filosofia i l'ètica de treball de les biblioteques com a espais de custòdia de llibres i documents. Actualment, són percebudes com a entorns d'interrelacions personals i unitats de suport al coneixement, al pensament, la creació i la ciència. Les biblioteques treballen en xarxa; per tant, poden abastar tot tipus d'usuaris en funció de les seves necessitats d'informació.

Quintana Albalat, J. (Dir.)

Universitat de Barcelona, Unitat d'Audiovisuals (1 DVD)

Web: http://www.ub.edu/ubtv/video/la-biblioteca-y-la-escuela