L-Cloud: Developing Tomorrow’s Cloud Education Leaders

L-cloud-logo

 

L-Cloud és un projecte Erasmus + Key Section 2 al camp de les Aliances Estratègiques per a l'Educació Escolar. Busca promoure el lideratge per al canvi en l'aprenentatge, l'ensenyament, l'administració i la gestió escolar, mitjançant la definició de pautes per al desenvolupament d'habilitats i competències per a l'aprofitament del núvol en educació adaptativa. Això implica definir un marc de qualificació per als líders de l'educació, així com la definició d'un Programa de Certificació Professional Internacional.

 Durada: 2018-20 (2 anys)
Programa: Erasmus +, Strategic partnerships for school education
Coordinadors: European Association of Carrrer Guidance (Xipre)
Investigador principal per la UB: Mario Barajas Frutos

Web: https://www.l-cloud.eu/