Júlia Coromina Cabeceran

jcoromina

Membre col·laborador GREAV

Professora associada Universitat de Barcelona, Facultat de Psicologia, Departament de Psicologia Evolutiva i de l’Educació
jcoromina@ub.edu

Formació acadèmica

 • Llicenciada en Pedagogia, Universitat de Barcelona
 • Diplomatura de Postgrau Infografia Multimèdia i Documental, Universitat Autònoma de Barcelona
 • Màster Ensenyament i Aprenentatge en Entorns Digitals, Universitat de Barcelona

Càrrecs actuals

 • Membre Grup de Recerca Consolidat Ensenyament i Aprenentatge en Entorns Virtuals (Pla de Recerca de Catalunya)
 • Col·laboradora de l'Observatori de l'Educació Digital, Universitat de Barcelona

Participació en projectes d’investigació competitius 

 • Linguagem como herramienta para aprender a estudiar. Entitats que financen: Laboratório de educação. IP: Ana Teberosky Coronado. 2013-actual
 • Comprensió i producció de textos amb recursos digitals. Entitats que financen: l’Institut d’Estudis Catalans i la Universitat de Barcelona. IP: Joaquim Arnau Querol. 2012-actual
 • Desenvolupament del llenguatge entre els 0 i els 5 anys. Entitats que financen: Laboratório de educação. IP: Ana Teberosky Coronado. 2012-actual
 • Claus visuals i relacionals del vocabulari en l'era digital. Entitats que financen: l’Observatori d’Educació Digital de la Universitat de Barcelona. IP: Ana Teberosky Coronado. 2011-2012
 • Competència lingüística i rendiment acedèmic en aules amb diversitat lingüística i cultural. Entitats que financen: Institut d'Estudis Catalans. IP: Joaquim Arnau Querol. 2010-2011
 • Competències lingüístiques i rendiment acadèmic d'alumnes immigrants en aules ordinàries. Entitats que financen: Ministeri de Ciència i Innovació. IP: Ana Teberosky Coronado. 2009-2011.
 • Ensenyament i aprenentatge virtual (SGR 00485). Entitats que financen: Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) / Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació (Generalitat de Catalunya) DURSI. IP per la UB: J.L. Rodríguez Illera. 2005-2009-2013-2017-