Jordi Quintana Albalat

jquintana

Professor titular

Universitat de Barcelona, Facultat d’Educació, Departament de Didàctica i Organització Educativa

jordi.quintana@ub.edu

Formació acadèmica

 • Doctor en Filosofia i Ciències de l'Educació. Universitat de Barcelona. 23 de maig de 1997.
 • Llicenciat en Filosofia i Ciències de l'Educació. Opció Organització i Tecnologia Educativa. Universitat de Barcelona. 23 de juliol de 1990.
 • Diplomat en Professorat d'Educació General Bàsica. Especialitat: Ciències. Ministeri d'Universitats i Recerca. 15 de novembre de 1979.

Càrrecs actuals

 • Coordinador Màster en Entorns d'Ensenyament i Aprenentatge amb Tecnologies Digitals, Universitat de Barcelona
 • Coordinador de la línia d'investigació Societat digital i educació: mitjans i tecnologies, doctorat Educació i Societat de la Facultat d'Educació, Universitat de Barcelona
 • Membre equip editorial Digital Education Review Journal , 2010-
 • Membre Grup de Recerca Consolidat Ensenyament i Aprenentatge Virtual (Pla de Recerca de Catalunya)
 • Membre Grup d’Innovació Docent consolidat (Universitat de Barcelona), 2003-
 • Membre de l’Observatori de l’Educació Digital (Universitat de Barcelona), 2007-

Participació en projectes d’investigació competitius (2010-2018)

 • REDEA, Relats Digitals en les noves Ecologies de l’aprenentatge (Codi del projecte: EDU2016-76726-P). Entitats que financen: Direcció General d’Investigació Científica i Tècnica, Subdirecció General de Projectes d’Investigació, del Ministeri d’Economia i Competitivitat del Govern d’Espanya. Unió Europea - Fons Europeu de Desenvolupament Regional. IP: José Luis Rodríguez Illera. 2016-2019.
 • Anàlisi i millora de les competències transversals universitàries en un entorn mixt e-portfolio / PLE. Entitats que financen: Ministeri d’Economia i Competitivitat d’Espanya (EDU2012-37897). IP: José Luis Rodríguez Illera. 2013-2015.
 • Autoavaluació i autoregulació de competències en un màster oficial mitjançant una carpeta digital d’aprenentatge. Entitats que financen: Programa de Millora i Innovació Docent, Universitat de Barcelona. Programa: Projectos de Innovació Docente. IP per la UB: Jordi Quintana Albalat. 2011-2012.
 • Avaluació del disseny i de l’ús de portfolis electrònics en el context de EESS, com a eina per a l’avaluació i l’aprenentatge per competències. Entitats que financen: Ministeri de Ciència i Innovació (Programa Nacional d’Investigació Fonamental). IP: J.L. Rodríguez Illera. 2009-2011.
 • Fostering Teachers’ Creativity through Game-based Learning (PROACTIVE). Entitats que financen: European Comission, Life-Long Learning Programme, KA3ICT. IP: M. Barajas Frutos. Altres investigadors per la UB: J.L. Rodríguez Illera, J. Quintana Albarat, A. Trifonova, F. Frossard, S, Alcaraz Dominguez, K. Olmedo (FBG). 2010-2011.
 • SESTEM - Supporting Equality in Science, Technology and Masthematics related choices careers. Entitats que financen: Life-Long Learning Programme, Key Action 1. IP-Coordinador: Foundation for Research and Technology-Hellas (Grècia). IP per la UB: M. Barajas Frutos. 2010-2011.
 • Anàlisi i perfeccionament dels Relats Digitals (Digital Storytelling) en el context de l’ESO, com una metodologia pedagògica innovadora per a l’alfabetització digital. Entitats que financen: Universitat de Barcelona, Fundació per a la Societat del Coneixement, Citilab-Cornellà. IP: J.L. Rodríguez Illera. Participants (UB): Quintana Albarat, J., Teberosky Coronado, A., Londoño Monroy, G. 2008-2011. .
 • Observatori de l’Educació Digital. Entitats que financen: Vicerectorat de Recerca, Universitat de Barcelona. Director: J.L. Rodríguez Illera. 2007-2011. .
 • Promoting Equality in Digital Literacy (PREDIL). Entitats que financen: European Commission-SOCRATES Comenius, Action 3. (2009-2010). IP-Coordinador: FORTH (Grècia). IP per la UB: M. Barajas Frutos. Altres investigadors per la UB: J. Quintana Albarat, A. Trifonova, F. Frossard. 2007 -2011.
 • L’ús dels portafolis digitals per l’avaluació per competències i continuada dins de l’Espai Europeu d’Educació Superior (projecte MQD).Entitats que financen: Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca, AGAUR. IP: J.L. Rodríguez Illera. Altres investigadors per la UB: Joan Mateo, Francesc Martínez Olmo, María José Rubio, Jordi Quintana, Gemma Aguado, Cristina Galván. 2009-2010.
 • Ensenyament i aprenentatge virtual (SGR 00485). Entitats que financen: Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) / Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació (Generalitat de Catalunya) DURSI. IP per la UB: J.L. Rodríguez Illera. 2005-2009-2013-2017-