I+D

El GREAV investiga el camp de les formes emergents d'ensenyament i aprenentatge en els entorns generats per les Tecnologies de la Informació i la Comunicació.

Per aconseguir-ho, dues línies d'indagació agrupen els diversos projectes:

  • L'estudi i anàlisi de l'aprenentatge virtual concebut en sentit ampli, no únicament com una modalitat a distància, sinó com un camp que abasta qualsevol tipus de relació d'ensenyament i aprenentatge mediada per Tecnologies d'Informació i Comunicació (TIC).
  • L'anàlisi i la conceptualització de les alfabetitzacions digitals, considerades com el conjunt de pràctiques de lectura i escriptura intervingudes per eines digitals, en què intervenen diferents llenguatges, no només el verbal o l'escrit, i altres sistemes de representació i codificació (multimodalitat i multimedialitat)

Aquestes línies orienten els objectius científics del grup, orientats als desenvolupaments teòrics, metodològics i aplicats.