Gloria Londoño Monroy

Membre col·laborador GREAV
Universidad Pontificia Bolivariana (Colòmbia) – Docente de cátedra
glorianalondono@gmail.com

Formació acadèmica
Doctora, Facultat de Pedagogia, Programa Multimedia Educativo, Universitat de Barcelona, 2013
Màster Comunicació i Educació, Universitat Autònoma de Barcelona, 2004
Comunicadora Social-Periodista, Universidad Pontificia Bolivariana (Colòmbia), 2001. Títol homologado a Espanya: Licenciatura en Ciencias de la Información.
Tecnologia en Administració Turística

Interessos

 • Disseny, aplicació i medició d’impacte de metodologies per a la creació participativa de relats i narratives amb enfocament personal (Personal Storytelling) amb fins educatius (formals i informals), socials, organitzacionals (orientats a ONG u entitats sense ànim de lucre) i d’investigació. socials.
 • Comunicació i interacció per a l’educació digital.

Càrregues actuals

 • Membre col·laborador Grup d’Investigació Consolidat Ensenyament i Aprenentatge Virtual (Pla d’Investigació de Catalunya)
 • Col·laboradora de l’Observatori de l’Educació Digital, Universitat de Barcelona
 • Docente de cátedra en programas de posgrados a la Universidad Pontificia Bolivariana (Medellín, Colòmbia)
 • Asesora en comunicació educativa
 • Membre Associació Colombiana de Desenvolupament Sostenible i Ecologia Indústria, ADSEI

Participació en projectes d’investigació competitius

 • Objectes narrativos en contextos de canvi educatiu
 • REDEA, Relatos Digitales en las nuevas Ecologías del Aprendizaje
 • Relatos digitals en educació
 • Análisis y perfeccionamiento de los Relatos Digitales (Digital Storytelling) en el context de l’ESO, com una metodologia pedagògica innovadora per a l’alfabetització digital.

Lloc web: https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000530557