Francesc Martínez-Olmo

Francesc2

Professor titular

Universitat de Barcelona, Facultat d’Educació, Departament de Mètodes d’Investigació i Diagnòstic en Educació

fmartinezo@ub.edu

https://ja.cat/fmartinezo

Formació acadèmica

 • Postgrau en Política Acadèmica Universitària, Universitat de Barcelona, 2005
 • Tutor de formació a distància, Universitat de Barcelona - Les Heures, 2002
 • Doctor, Filosofia i Ciències de l'Educació, Universitat de Barcelona, 2000
 • Pedagogia, Universitat de Barcelona, 1993

Interessos

 • Narratives digitals
 • Perspectiva gènere
 • Competències metodològiques

Càrrecs actuals

 • Director de la Revista de "Innovació i Recerca Educativa" -REIRE-, 2010-
 • Membre Grup de Recerca Consolidat Ensenyament i Aprenentatge Virtual (Pla de Recerca de Catalunya)
 • Membre de l'equip de directors de tesi del Doctorat Educació i Societat de la Facultat d'Educació de la UB.
 • Membre de MIDEMe. Grup d'Innovació i Millora de l'Àrea de Mètodes del Departament MIDE (Projectes d'Innovació Docent), 2016-2019. Ref.GINDOC-UB / 148. Universitat de Barcelona. IP: Mercedes Torrado Fonseca

Participació en projectes d’investigació competitius 

 • REDEA, Relats Digitals en les noves Ecologies de l’aprenentatge (Codi del projecte: EDU2016-76726-P). Entitats que financen: Direcció General d’Investigació Científica i Tècnica, Subdirecció General de Projectes d’Investigació, del Ministeri d’Economia i Competitivitat del Govern d’Espanya. Unió Europea - Fons Europeu de Desenvolupament Regional. IP: José Luis Rodríguez Illera. 2016-2019.
 • Percepció de domini de les competències en formació metodològica en la realització del TFG: visió contrastada alumnat-professorat. Programa de Recerca en Docència Universitària REDICE (ICE-UB). Ref.REDICE14-1628. Institut de Ciències de l'Educació (ICE)-Universitat de Barcelona (UB). IP: María José Rubio Hurtado. 2014-2015.
 • Anàlisi i millora de les competències transversals universitàries en un entorn mixt e-portfolio / PLE. Entitats que financen: Ministeri d’Economia i Competitivitat d’Espanya (EDU2012-37897). IP: José Luis Rodríguez Illera. 2013-2015.
 • Evaluación del diseño y del uso de los portfolios electrónicos en el contexto de EESS, como herramientas para la evaluación y el aprendizaje por competencias. Entitats que financen: Ministeri de Ciència i Innovació (Programa Nacional d’Investigació Fonamental). IP per la UB: José Luis Rodríguez Illera (7 investigadors) 2009-2011.
 • Evaluación de competencias de los estudiantes universitarios ante el reto del EEES: descripción del escenario actual, análisis de buenas prácticas y propuestas de transferencia a diferentes entornos. Entitats que financen: Programa Nacional de ciencias sociales, económicas y jurídicas. Ministeri d’Educació y Ciencia. IP: Maria Elena Cano Garcia. 2007-2010.
 • L’ús dels portafolis digitals per l’avaluació per competències i continuada dins de l’Espai Europeu d’Educació Superior (projecte MQD).Entitats que financen: Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca, AGAUR. IP: J.L. Rodríguez Illera. Altres investigadors per la UB: Joan Mateo, Francesc Martínez Olmo, María José Rubio, Jordi Quintana, Gemma Aguado, Cristina Galván. 2009-2010.
 • Ensenyament i aprenentatge virtual (SGR 00485). Entitats que financen: Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) / Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació (Generalitat de Catalunya) DURSI. IP per la UB: J.L. Rodríguez Illera. 2005-2009-2013-2017-