Cristina Galván Fernández (Coord.)

Professora lectora 

Universitat de Barcelona, Facultat d’Educació, Departament de Teoria i Història de l’Educació

cgalvan@ub.edu

Interessos

 • Narratives digitals
  Tendències metodològiques
  Formació híbrida
  Innovació social i oberta

Formació acadèmica

 • Doctora en Educació i Societat, Universitat de Barcelona, 2015
 • Màster Ensenyament i Aprenentatge en Entorns Digitals, Universitat de Barcelona, 2010
 • Llicenciada en Pedagogia, Universitat de Barcelona, 2008

Càrrecs actuals

 • Investigadora principal del Grup de Recerca Consolidat Ensenyament i Aprenentatge Virtual, GREAV (Pla de recerca de Catalunya).
 • Coordinadora del Màster en Entorns d’Ensenyament i Aprenentatge amb Tecnologies Digitals
 • Coordinadora del Curs Superior en Accessibilitat Digital
 • Membre de l’Observatori de l’Educació Digital, Universitat de Barcelona.

Participació en projectes d’investigació 

 • Objetos narrativos en contextos de cambio educativo
 • Videoconferències interactives síncrones i asíncrones: explorant la seva incidència en l’aprenentatge (REDICE, 2021)
 • REDEA, Relats Digitals en les noves Ecologies de l’aprenentatge (Codi del projecte: EDU2016-76726-P). Entitats que financen: Direcció General d’Investigació Científica i Tècnica, Subdirecció General de Projectes d’Investigació, del Ministeri d’Economia i Competitivitat del Govern d’Espanya. Unió Europea – Fons Europeu de Desenvolupament Regional. IP: José Luis Rodríguez Illera. 2016-2019.
 • Learning Support & Big Data. Entitats que financen: Universitat Oberta de Catalunya. IP: Elena Barberà. 2015-2016.
 • Learning support in MOOCs. Entitats que financen: Universitat Oberta de Catalunya. IP: Elena Barberà. 2015-2016.
 • Anàlisi i millora de les competències transversals universitàries en un entorn mixt e-portfolio / PLE. Entitats que financen: Ministeri d’Economia i Competitivitat d’Espanya (EDU2012-37897). IP: José Luis Rodríguez Illera. 2013-2015.
 • Seguimiento y evaluación de competencias transversales a través de portafolios digitales. Entitats que financen: Ministeri de Ciència i Innovació. EDU2008-01458. IP: José Luis Rodríguez Illera. 2009-2013.
 • Avaluació del disseny i l’ús del portafolis electrònic en el context de EEES, com a eina per l’ avaluació i l’aprenentatge per competències. Entitats que financen: Ministeri de Ciència i Innovació (Programa Nacional de Projectes d’Investigació Fonamental). EDU2008-01458. IP: José Luis Rodríguez Illera. 2009-2011.
 • Autoavaluació i autoregulació de competències en un màster oficial mitjançant una carpeta digital d’aprenentatge. Entitats que financen: Universitat de Barcelona. IP: Jordi Quintana Albalat. 2011.
 • CUBAC, Monitoreo y evaluación de competencias transversales en el trabajo fin de grado mediante portafolio digital. Entitats que financen: Universitat de Barcelona. IP: Antoni Font Ribas. 2011.
 • L’ús dels portafolis digitals per l’avaluació per competències i continuada dins de l’Espai Europeu d’Educació Superior (projecte MQD).Entitats que financen: Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca, AGAUR. IP: J.L. Rodríguez Illera. Altres investigadors per la UB: Joan Mateo, Francesc Martínez Olmo, María José Rubio, Jordi Quintana, Gemma Aguado, Cristina Galván. 2009-2010.
 • Ensenyament i aprenentatge virtual (SGR 00485). Entitats que financen: Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) / Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació (Generalitat de Catalunya) DURSI. IP per la UB: J.L. Rodríguez Illera. 2005-2009-2013-2017-

Estades en centres d’R + D públics o privats

 • Universidad Católica de Temuco. Temuco, Xile. 2012, 4 mesos
 • Instituto de Educaçao. Universidade de Lisboa. Portugal. 2011, 3 mesos
 • Universidad Católica de Temuco. Temuco, Xile. 2010, 2 mesos, 10 dies