Appletmat (2005-2007)

IP: Joaquin Giménez Rodríguez
Financia(n): Financia(n): DURSI – Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació. (Generalitat de Catalunya) DURSI
2005-2007