Ernesto Vidal Rosas

Membre col·laborador GREAV

Investigador Honorari, Dept of Med Phys & Biomedical Eng, Facultat de Ciències de l’Enginyeria, University College London.

És investigador associat en DOT-HUB. Anteriorment va obtenir un doctorat en Enginyeria de Control a la Universitat de Sheffield, seguit d’una posició postdoctoral a l’Institut de Ciències Fotòniques (ICFO) a Barcelona, Espanya.