ENGAGE – EquipTutorng Next Generation for Active Engagement in Science (2015-2017)

engage-logo

ENGAGE respon a la prioritat de la Unió Europea de promoure la Recerca i Innovació Responsables (IIR). Pretén capacitar les futures generacions per participar en la ciència i així canviar la forma com s'aprèn i s'ensenya.

Per ENGAGE, l'IIR en l'educació té a veure amb àrees de coneixement científic controvertides, en les quals els valors i els arguments són tan importants com els continguts de les ciències. Per això, adopta una metodologia basada en la indagació que permet que els estudiants s'expressin i tinguin la responsabilitat de prendre decisions informades sobre controvèrsies científiques actuals.

Entitats que financen: Unió Europea.
Programa FP7, FP7-SCIENCE-IN-SOCIETY-2013-1 (SiS.2013.2.2.1-1: Raising youth awareness to Responsible Research and Innovation)
Coordinador: Sheffield Hallam University
IP per la UB: Mario Barajas Frutos
Altres investigadors per la UB: Silvia Alcaraz Dominguez
2015-31 març 2017
Més informació: http://engagingscience.eu/es