Contact

mundet

Grup de Recerca Ensenyament i Aprenentatge Virtual GREAV

Departament De Teoria I Història De L'educació
Facultat de Educación
Campus Mundet - Universitat De Barcelona
Passeig de la Vall d’Hebrón, 171
Edificio de Llevant, Planta 3A
08035 - Barcelona

Tel. (+34) 93 403 5185

info@greav.net

(See location in Google Maps)