EFELSE – Evaluation Framework for the Evolution of LLL Strategies in Europe (2009-2010)

Tenia com a objectiu donar suport a la cooperació transnacional en l'àrea d'educació i formació professional entre i en els contextos nacionals, que inclouen la tradició germànica i la mediterrània, a través de la visibilitat i el debat d'en les forces sistèmiques, debilitats, oportunitats i amenaces d'elaboració i aplicació de l'aprenentatge al llarg de la vida, des d'una perspectiva coherent i global.

Responsable UB: Mario Barajas Frutos
Altres investigadors per la UB: Anna Trifonova, Frédérique Frossard
Entitats que financen: European Commission – National Life-Long Learning Strategies (NLLS) -Transversal programme Key Activity 1: Policy Cooperation and Innovation (2009-2010)
Entitats participants: Research Academic Computer Technology Institute (Grècia), Coord., Universität der Bundeswehr München – UniBw (DE), University of Warsaw-UW (PL), University of Bucharest-UNIBUC (RO), Catholic University in Ruomberok (SK), Universitat de Barcelona
2009-2010